"De logistiek is nog niet volledig security aware"

Hoe belangrijk is de kwaliteit van cybersecurity?

09-05-2018  Het succes van een bedrijf over vijftien jaar is afhankelijk van de kwaliteit van de cybersecurity. Deze stelling legde we voor aan een groep van beginnend en ervaren logistiek managers. Iets minder dan de helft van de respondenten denkt dat het succes van het bedrijf over vijftien jaar afhankelijk is van de kwaliteit van de cybersecurity. Ruim 60% van alle logistiek managers staat neutraal ten opzichte van deze stelling. Opvallend is dat relatief meer beginnend logistiek managers het eens zijn met de stelling dan de ervaren logistiek managers.

Security awareness

“Als je weet waar je risico’s liggen kan je ook maatregelen nemen en kan je daarmee risico’s voor je business continuity beperken. Dat 60% van de logistiek managers neutraal op deze stelling reageert, geeft aan dat de logistieke sector nog niet volledig security aware is,” zegt Kitty Haas, team Logistiek bij Computest. “We vinden het daarom sterk van evofenedex dat zij aandacht besteed aan cybersecurity en haar leden bewust maakt dat cybersecurity essentieel is voor een gezonde bedrijfsvoering.” Eén van de bevraagde logistiek managers pleit ook voor een goede cybersecurity: “Met de steeds ‘digitaler’ wordende wereld is het van groot belang dat je de cybersecurity op orde hebt.”

Impact

Henk Kolenbrander, interim logistics manager bij Chemours, ondersteunt dit: “Digitalisering heeft een grote impact op je bedrijf. Ook vanuit een concurrentie-oogpunt. Als je unieke recepturen hebt voor bepaalde producten, wil je wel dat je datastromen goed beveiligd zijn. Digitalisering en cybersecurity komt steeds vaker op de agenda te staan.”

Opleiden

Edward Heuzen, Logistics Manager voor het MEB bij Akzo Nobel Rotterdam, pleit er voor dat we moeten gaan investeren in opleidingen: “De digitalisering van data zal steeds crucialer worden. We zullen mensen anders moeten gaan opleiden om bijvoorbeeld machines te bedienen. Het aansturen van machines met name door data en op afstand kunnen kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen. Cybersecurity is daarbij zeker van groot belang en dient daarvoor al in logistieke opleidingen te worden opgenomen.”

Dit artikel is onderdeel van het online magazine ‘Trends in de logistiek’. Onze opleiding Logistiek Management bestaat vijftien jaar. In de afgelopen jaren is de logistiek aan veel veranderingen onderhevig. Ook de komende jaren staat de logistiek niet stil. Denk hierbij aan trends als ketensamenwerking, cybersecurity, duurzaamheid, globalisering en sharing. In het magazine kijken we met beginnend en ervaren logistiek managers vooruit naar de trends in de logistiek.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder