“Ketensamenwerking cruciaal voor overleving”

De rol van ketensamenwerking in de logistiek

26-04-2018  Wie binnen vijftien jaar niet aan ketensamenwerking doet, bestaat niet meer. Deze stelling legden we voor aan een groep van beginnend en ervaren logistiek managers. Uit het onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de logistiek managers het eens is met deze stelling. “Ketensamenwerking wordt toch door allen gezien als cruciaal voor overleving,” zegt ook Jan Scheffer, vice-voorzitter van Vereniging Logistiek Management.

Logistiek succes

Ervaren logistiek managers zijn het echter stelliger oneens dan beginnend logistiek managers. Zo stelt een ervaren manager (15+ jaar ervaring) dat ketensamenwerking een uitstekende manier is om te concurreren, maar tegelijkertijd dat dit niet voor alles en iedereen geschikt is. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en dus ook naar logistiek succes.

Meer samenwerken

Henk Kolenbrander, interim logistics manager bij Chemours, onderschrijft dit: “Het is niet zo zwart-wit, maar ik denk wel dat we vanuit de keten meer samenwerking moet bewerkstelligen dan nu het geval is. Het is ook belangrijk welke rol je in de keten hebt. Als je een dominante rol hebt, kan je meer bewerkstelligen dan wanneer je een beperkte rol hebt. Je ziet in onze keten dat bedrijven een dominante rol hebben.” 

Voortouw

Verder stelt Kolenbrander dat er iemand in de keten moet zijn die hier het voortouw in neemt. “Een supermarkt kan bedrijven oproepen zodat zij zich op een bepaald proces gaan richten om samenwerking beter te laten functioneren. Wel moeten we oppassen dat de samenwerking geen gedwongen samenwerking wordt, maar dat beide partijen deze samenwerking dragen. Er moet een trigger zijn om samen te werken.”

Tevreden klanten

“Bestaat niet meer, is wel heel zwart-wit,” zegt ook Stefan Kleijngeld, voorzitter van Jong Logistiek Nederland. “Maar een bedrijf dat niet samenwerkt, zal zeker moeite hebben om te bestaan. Het is bij steeds meer bedrijven te zien dat zij willen deelnemen aan de gezamenlijke goal en dat is het tevreden stellen van de klant. Dit omdat een groot deel van de klanten steeds meer bewust gaan leven en er minder een consumptie-economie bestaat en de klant steeds meer input heeft in het eindproduct.”

Dit artikel is onderdeel van het online magazine ‘Trends in de logistiek’. Onze opleiding Logistiek Management bestaat vijftien jaar. In de afgelopen jaren is de logistiek aan veel veranderingen onderhevig. Ook de komende jaren staat de logistiek niet stil. Denk hierbij aan trends als ketensamenwerking, cybersecurity, duurzaamheid, globalisering en sharing. In het magazine kijken we met beginnend en ervaren logistiek managers vooruit naar de trends in de logistiek.
 

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder