23-05-2017  Sander Onstein onderzoekt in een promotieonderzoek van de TU Delft de factoren op basis waarvan bedrijven (uit verschillende sectoren) kiezen voor een distributiecentrumlocatie en een distributiestructuur.

Centraal of decentraal

De keuze voor een dc-locatie wordt niet los gezien van de keuze voor een distributiestructuur. Kiest een bedrijf voor levering vanuit een centraal Europees dc? Of kiest het voor een decentrale structuur bestaande uit verschillende distributiecentra om de klanten te bedienen?

Oproep

Onstein doet via evofenedex een oproep om mee te doen aan het onderzoek, dat wordt gehouden onder logistiek managers, logistiek experts of consultants. Als de deelnemers hun e-mailadres aan het einde van de enquête achterlaten, ontvangen zij ook een samenvatting van de resultaten.

Ga naar het onderzoek