De onlangs geopende Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht is volledig opengesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu desgevraagd aan EVO bevestigd.

Categorie A tunnel

De Koning Willem-Alexandertunnel is ingedeeld als een zogenaamde categorie A tunnel. Voor categorie A tunnels gelden geen beperkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In Nederland geldt als uitgangspunt dat het vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk is binnen de kaders van veiligheid, milieu en leefomgeving. Bij de Koning Willem-Alexandertunnel, onderdeel van de A2, zijn er geen redenen om het vervoer van gevaarlijke stoffen te beperken.

EVO tevreden

EVO is tevreden met de bevestiging van het ministerie. De organisatie heeft zich al in de tijd van de ontwerpen voor de tunnel ingezet om te voorkomen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen bovengronds door de stad zou moeten blijven rijden. Nieuwe tunnels en overkappingen van snelwegen kunnen zorgen voor onnodige beperkingen in het netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. EVO lobbyt om de bereikbaarheid zo veel mogelijk voor verladers en vervoerders van deze stoffen.te garanderen.

Regeling VLG

Omdat er geen beperkingen voor de Koning Willem-Alexandertunnel gelden is de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) hier niet op aangepast. In artikel 3 van het VLG zijn alleen de tunnels opgenomen die beperkingen kennen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Informatie

Voor EVO-leden staat meer informatie over de voorschriften voor vervoer van gevaarlijke stoffen door tunnels in de EVO-Kennisbank, onder ‘Aanvullende voorschriften op Nederlands grondgebied’.