12-02-2015  In de Tweede Kamer heeft de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz beaamd dat de nog te bouwen tunnel op de rijksweg  A10 Zuid onderdeel uitmaakt van het basisnet vervoer gevaarlijke stoffen.

Doorstroming

Om de doorstroming op de A10-zuid te verbeteren, wordt deze uitgebreid met extra rijstroken. Ter hoogte van Zuidas wordt de weg bovendien ondergronds aangelegd. Er is een discussie geweest over de vraag of gevaarlijke stoffen na de bouw nog over deze rijksweg vervoerd mogen gaan worden.

Door dit project te plaatsen in het basisnet vervoer gevaarlijke stoffen kiest de minister impliciet voor een vrije doorgang van dit type vervoer. Het was CDA'er Sander de Rouwe die over dit onderwerp kritische vragen stelde aan de bewindsvrouw.

Vrije toegang

EVO bepleit vrije toegang voor vervoer gevaarlijke stoffen door landtunnels en vindt het een verstandig besluit. Voor zowel het vestigingsklimaat van het Noordzeekanaalgebied, alsook de in Noord-Holland gevestigde (petro)chemische industrie zou een beperking van de doorvoer over de A10 Zuid tot onredelijke kostenverhogingen leiden.