10-07-2015  De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Per 1 januari 2016 zal de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) waarschijnlijk vervangen worden door een stelsel van modelcontracten.

De nieuwe wet vervangt de VAR door een systeem van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Indien er vooraf goedkeuring wordt verkregen is een organisatie gevrijwaard van het afdragen van loonheffingen voor die zzp-er. Niettemin heeft niet alleen de zzp-er maar ook de opdrachtgever een grote rol in de invulling van een dergelijk contract waardoor de verantwoordelijkheid voor het al dan niet afdragen van loonheffingen ook groter is. Op het moment dat er goedkeuring voor een overeenkomst is verkregen en men gaat nadien buiten de scope van dit contract dan is een organisatie niet automatisch gevrijwaard van het afdragen van loonheffingen voor die zelfstandige.

Schijnconstructies

Het doel van deze nieuwe wet is om schijnconstructies met zzp-ers aan te pakken. Op dit moment is het voor de Belastingdienst lastig te controleren of de zzp-er met een VAR ook werkelijk een zelfstandige is. Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer voorgelegd en het is de bedoeling dat deze nieuwe wetgeving per 1 januari 2016 van kracht wordt.

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Per 1 januari 2016 zal de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) waarschijnlijk vervangen worden door een stelsel van modelcontracten.

Loonheffingen

De nieuwe wet vervangt de VAR door een systeem van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Indien er vooraf goedkeuring wordt verkregen is een organisatie gevrijwaard van het afdragen van loonheffingen voor die zzp-er. Niettemin heeft niet alleen de zzp-er maar ook de opdrachtgever een grote rol in de invulling van een dergelijk contract waardoor de verantwoordelijkheid voor het al dan niet afdragen van loonheffingen ook groter is. Op het moment dat er goedkeuring voor een overeenkomst is verkregen en men gaat nadien buiten de scope van dit contract dan is een organisatie niet automatische gevrijwaard van het afdragen van loonheffingen voor die zelfstandige.

Het doel van deze nieuwe wet is om schijnconstructies met zzp-ers aan te pakken. Op dit moment is het voor de Belastingdienst lastig te controleren of de zzp-er met een VAR ook werkelijk een zelfstandige is. Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer voorgelegd en het is de bedoeling dat deze nieuwe wetgeving per 1 januari 2016 van kracht wordt.