evofenedex streeft naar meer handelsverdragen vanuit sterke positie EU

Leestijd 2 minuten

03-06-2020  De Europese Unie (EU) heeft op 28 juni 2019 - na twintig jaar onderhandelen - een politiek akkoord gesloten met Mercosur over een associatieverdrag. Mercosur is een economisch samenwerkingsverband tussen de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Het handelsverdrag tussen de EU en Mercosur ligt veel gevoeliger dan bijvoorbeeld een handelsverdrag met Canada.

De ChristenUnie gaf eerder in het publieke debat al aan niet voornemens te zijn het Mercosur-verdrag te steunen. Een motie van de Partij voor de Dieren (PvdD), waarin het kabinet wordt verzocht zijn steun in te trekken en die afgelopen dinsdag is aangenomen, speelt daar nu handig op in. evofenedex wacht de definitieve teksten van het Mercosur-verdrag af. Onze positie in algemene zin is dat wij streven naar meer handelsverdragen vanuit een sterke positie van de EU als belangrijkste handelsblok. Dit doen wij binnen de context van een multilaterale handelsorde op basis van de Wereldhandelsorganisatie, en met behoud en bevordering van Europese standaarden.

Afhandelen motie

Gezien het geschetste proces, lijkt de motie van de PvdD nogal prematuur omdat de daadwerkelijke uitwerking nu plaatsvindt. Sinds het aantreden van de nieuwe Braziliaanse president Bolsonaro benadrukt de Europese Commissie nog meer dan voorheen het belang van goede afspraken op het gebied van milieu. De teksten van het principeakkoord worden nu uitgewerkt en vertaald. Een voorlopige impactanalyse op het gebied van duurzaamheid is voorgelegd aan het maatschappelijk middenveld, en wordt waarschijnlijk deze zomer afgerond. De Europese Commissie verwacht het akkoord eind 2020 te kunnen voorleggen aan de Europese Raad, dan zal het kabinet zijn standpunt bepalen. evofenedex en de European Shippers’ Council zullen op basis van de definitieve stukken hun inbreng leveren. Desalniettemin is het afgegeven signaal van een meerderheid van de Tweede Kamer duidelijk: een Europees handelsverdrag met Mercosur ligt gevoelig.

Inwerkingtreding handelsverdrag

Pas na goedkeuring van de Europese Raad en het Europees Parlement kan het handelsgedeelte van het akkoord voorlopig in werking treden. Dit in afwachting van de ratificatie door alle nationale en regionale parlementen van de EU. Ongeveer een kwart van de Nederlandse import van buiten de EU komt uit Mercosur. In 2018 bedroeg de handel met de EU 23 procent van de totale handel van Mercosur. In 2018 exporteerde de EU 45 miljard euro aan goederen naar de vier Mercosur-landen. Andersom bedroeg de export van goederen vanuit Mercosur naar de EU ongeveer 42 miljard euro. Het in werking treden van het handelsverdrag kan nog enkele jaren duren.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder