evofenedex praat Kamerleden bij over randvoorwaarden voor succes

Leestijd: 3 minuten

29-09-2021  In de Tweede Kamer hebben experts met Kamerleden van gedachten gewisseld over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Namens evofenedex praatte directeur Bart Jan Koopman de Kamerleden bij. Hij ging in op het belang van een IMVO-beleid op Europees niveau, een werkbare situatie voor het mkb en de kansen die er zijn op het gebied van digitalisering. De Europese Commissie is bezig met wetgeving over IMVO en minister Tom de Bruijn van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wil dit beleid vanuit Nederland beïnvloeden. Een goed moment voor de Kamerleden van VVD, GroenLinks, Volt, D66 en ChristenUnie om met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties van gedachten te wisselen. 

Koopman licht toe: “De 15.000 bij ons aangesloten handels- en productiebedrijven willen graag een succes maken van het IMVO. IMVO is een onderwerp waar een beperkt deel van de leden actief mee bezig is met behulp van instrumenten zoals platforms, certificeringen en keurmerken. Een groter deel van de leden is bezig met een specifiek onderwerp binnen IMVO.” Het Europese beleid focust op het in kaart brengen van alle risico’s en het daarop actief handelen. Dit is voor veel mkb-bedrijven nieuw.

Randvoorwaarden IMVO-beleid

“Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, vraagt evofenedex om een drietal randvoorwaarden. Ten eerste is het voor de Nederlandse handels- en productiebedrijven van groot belang dat dit beleid op Europees niveau vorm krijgt. Bijna alle ketens zijn grensoverschrijdend binnen Europa, dit vergt een gelijk speelveld. Ten tweede vragen we extra aandacht voor mkb-bedrijven; deze transitie is een uitgelezen kans om een stap te zetten op het gebied van data en digitalisering. Tot slot is het van belang dat het beleid proportioneel, toepasbaar en handhaafbaar is”, aldus Koopman.

Dilemma’s Kamerleden

De Kamerleden worstelen met een aantal dilemma’s, waarbij de scope en het tempo van het ontwikkelen van het IMVO-beleid prominent in de discussie zijn. Kamerlid Klink van de VVD vroeg onder andere aan Koopman of we - als we Europees beleid maken op het gebied van IMVO - dan niet achteraf met het vingertje wijzen en zeggen dat het moest van ‘Brussel’. Koopman reageert met de stelling dat zowel de politiek als het georganiseerde bedrijfsleven een belangrijke taak heeft om het draagvlak voor dit beleid te behouden. Daarnaast houdt het tijdspad de Kamer bezig; Kamerlid Hammelburg van D66 vraagt naar het realistische tijdpad. Het antwoord vanuit het bedrijfsleven is eenduidig: dit is ingewikkeld beleid en daarvoor moet de tijd worden genomen, met het oog op zorgvuldigheid. Parallelle trajecten kunnen helpen om bedrijven voor te bereiden op de komst van de wetgeving, grofweg gericht op het jaar 2025.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder