Kostenverlaging en omgevingshinder onderwerpen van debat

Leestijd: 3 minuten

16-06-2021  De commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer heeft dinsdagavond gedebatteerd met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) over het spoor en spoorveiligheid. Hierbij was veel aandacht voor veiligheid van spoorwegovergangen, het verminderen van trillingen voor omwonenden en het verlagen van kosten voor spoorgoederenvervoer.

VVD-Kamerlid Fahid Minhas vroeg bij de staatssecretaris om aandacht voor het verlagen van de kosten voor het gebruik van het spoor. Zodat het voor handels- en productiebedrijven aantrekkelijker wordt om gebruik te maken van deze vervoerswijze. De staatssecretaris antwoordde hierop dat ze al 6 miljoen euro heeft vrijgemaakt om de kosten te verlagen, en dat ze scherp in de gaten houdt of dit bedrag voldoende is. De VVD ziet ook liever een structurele oplossing dan een aparte subsidie hiervoor.


Samenwerking met evofenedex

Daarnaast vertelde de staatssecretaris over de samenwerking met evofenedex, waarbij wij de rol vervullen om handels- en productiebedrijven te ondersteunen bij een modal shift van weg naar spoor en/of water.

Trillingen voor omwonenden verminderen

Verschillende fracties hebben aandacht gevraagd voor omgevingshinder zoals trillingen, die het spoor soms veroorzaakt voor omwonenden. De staatssecretaris heeft hier ook aandacht voor. Met ProRail worden er verschillende pilots uitgevoerd om te onderzoeken hoe deze trillingen kunnen worden verminderd. Als evofenedex zijn we ook betrokken bij een aantal pilots waarmee binnenkort wordt gestart. Zo kijken handels- en productiebedrijven of ze afspraken kunnen maken met hun spoorvervoerder over het vroegtijdig signaleren van mankementen zoals wielen die niet meer helemaal rond zijn.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder