06-04-2012  Een meerderheid van de Tweede Kamer kiest voor de Blankenburgtunnel als nieuwe oeververbinding ten westen van Rotterdam. Deze variant levert volgens de gezamenlijke ondernemersorganisaties in de regio Rotterdam* de meeste winst op voor het verkeer en economie.

Tolheffing

Een deel van de Kamer pleit voor tolheffing voor het vrachtverkeer. De ondernemersorganisaties zetten vraagtekens bij dit voorstel, omdat hiermee de sector met extra kosten wordt belast terwijl de automobilist wordt ontzien.

Overleg

De organisaties willen hierover daarom eerst met de minister in overleg en zijn daarnaast benieuwd of een nadere uitwerking van dit plan een heffing voor het vrachtverkeer rechtvaardigt.

* Havenondernemersorganisatie Deltalinqs, de Kamer van Koophandel Rotterdam, EVO, TLN, VNO-NCW West, MKB Rotterdam en LTO Glaskracht.