29-04-2013  De Tweede Kamer heeft ingestemd met een snelle aanpak van de A1 (Apeldoorn-Azelo) en N35 (Zwolle-Wierden). EVO en TLN vinden dit een verstandig besluit, gezien het belang van de weg voor een goede bereikbaarheid in Oost-Nederland en het Europese achterland. De Kamer vraagt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu om nog voor de zomer een besluit te nemen over de verbreding van de A1. Voor investeringen in de N35 wordt mogelijk 15 miljoen euro uitgetrokken.

Financiering

In februari maakte de minister bekend dat zij de verbreding van de A1 wilde uitstellen tot 2026. EVO en TLN waren zeer ongelukkig met dit voornemen en drongen er bij de Tweede Kamer op aan deze vertraging terug te draaien. De regionale overheden toonden zich bereid om fors meer bij te dragen aan de financiering van de eerste fase van het project, de verbreding van de trajecten Twello-Deventer en Deventer-Oost-Rijssen. De Tweede Kamer wil nu dat de minister ingaat op dit aanbod, zodat de verbreding van deze trajecten al voor 2020 van start kan gaan.

Opwaardering N35

Voor de N35, het ‘karrenspoor’ tussen Wierden en Zwolle, heeft de minister op aandringen van de Tweede Kamer toegezegd 10 miljoen euro extra uit te trekken voor het wegvak Wierden-Nijverdal als ook de provincie hiertoe bereid is. Tevens is in een motie gevraagd om toch 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanpak van het traject Nijverdal-Wijthmen, als de regio 10 miljoen euro bijdraagt.

Positief

EVO en TLN zijn positief over deze uitkomsten en zien de realisatie van een opgewaardeerde N35 weer een stuk dichterbij komen.