Zoetermeer, 29 april 2013

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een snelle aanpak van de A1 (Apeldoorn-Azelo) en N35 (Zwolle-Wierden). Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) vinden dit een verstandig besluit, omdat de Kamer hiermee aantoont belang te hechten aan een goede bereikbaarheid in Oost-Nederland en het Europese achterland.

De Kamer stelt in een motie dat  de A1 een “goederenvervoercorridor” is die voor heel Nederland van belang is. De Kamer vraagt de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, voor de zomer een besluit te nemen over de verbreding van de A1. Voor investeringen in de N35 wordt mogelijk 15 miljoen euro uitgetrokken.

Verbreding A1

In februari maakte de minister bekend de verbreding van de A1 uit te willen stellen tot 2026. EVO en TLN waren, samen met regionale overheden, zeer ongelukkig met dit voornemen en hebben er bij de Tweede Kamer op aangedrongen om deze vertraging terug te draaien.  De regionale overheden toonden zich bereid om fors meer bij te dragen aan de financiering van de eerste fase van het project, de verbreding van de trajecten  Twello-Deventer en Deventer-Oost-Rijssen.  De Tweede Kamer wil nu dat de minister ingaat op dit aanbod, zodat de verbreding  van deze  trajecten al voor 2020 van start kan gaan.

Opwaardering N35

Voor de N35, het ‘karrespoor’ tussen Wierden en Zwolle, heeft de minister op aandringen van de Tweede Kamer toegezegd tien  miljoen euro extra uit te trekken voor het wegvak Wierden-Nijverdal – als ook de provincie hiertoe bereid is. Tevens is in een motie gevraagd om ondanks de eerder geschrapte vijf miljoen euro voor het wegvak Nijverdal–Wijthmen, via het programma Meer veilig 3 toch 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanpak van dit traject, als de regio 10 miljoen bijdraagt.  EVO en TLN zijn positief over deze uitkomsten en zien de realisatie van een opgewaardeerde N35 weer een stuk dichterbij komen.