28-06-2017  De Tweede Kamer is eensgezind kritisch op de mobiliteitsplannen uit Brussel, op basis van uiteenlopende standpunten en argumenten. Zij dienen hiermee grotendeels ook de belangen van het logistieke bedrijfsleven, zo is de analyse van evofenedex. Op een aantal dossiers, zoals bijvoorbeeld cabotage, is er werk aan de winkel voor evofenedex en de European Shippers’ Council (ESC).

Cabotage

Dinsdagavond debatteerde de Tweede Kamer over het mobiliteitspakket uit Brussel. De Kamer vindt de beoogde verruiming naar 5 dagen onbeperkt cabotage te ver gaan. Daarnaast vindt de Kamer de minimumloonverplichting zoals nu uitgewerkt in het kader van de detacheringsrichtlijn te complex en onuitvoerbaar voor internationaal transport en cabotage.

Vragen

Ten aanzien van de verlaging van de vestigingsborging zijn er vooral vragen. Wat betekent de uitbreiding van deze verplichting aan administratieve lasten voor het midden- en kleinbedrijf met voertuigen onder 3,5 ton?

Weekendrust

De minister herziet haar standpunt over het verbod op weekendrust in de cabine, en is niet tegen een verbod. Zorg van zowel de minister als evofenedex, is dat dit verbod wordt misbruikt door landen om buitenlandse chauffeurs te weren in plaats van de arbeidsomstandigheden voor hen te verbeteren.

Eén tolsysteem

Kamerbreed is er consensus dat het toewerken naar één Europees tolsysteem wenselijk is, zodat ondernemers niet voor elk land een ander kastje hoeven aan te schaffen. De verplichting tot de invoering van kilometerbeprijzing kan echter niet aan de orde zijn, ook niet voor vrachtauto’s.

Werkbezoek

De uitwerking van de voorstellen vanuit Brussel gaat naar verwachting zo’n 3 jaar duren. De Tweede Kamer houdt een vinger aan de pols. Op 10 juli gaat een delegatie op werkbezoek naar Brussel met dit pakket maatregelen op de agenda, evofenedex zal hierbij opnieuw haar standpunten naar voren brengen.