Tweede Kamer maakt van digitalisering prioriteit

De Tweede Kamer komt voor het zomerreces met een plan van aanpak.

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie van D66, VVD, CDA en GroenLinks om een tijdelijke onderzoekscommissie naar digitalisering in te stellen, aangenomen. Deze commissie gaat in kaart brengen hoe de kansen beter benut kunnen worden en de uitdagingen van digitalisering beter kunnen worden aangepakt. De motie is mede ingegeven door de constatering dat vanuit de samenleving meerdere malen een oproep aan de politiek is gedaan om een actieve positie in te nemen ten aanzien van digitalisering. Wij vinden het een goede zaak dat de digitalisering politiek gezien nog meer prioriteit heeft gekregen. Aandachtspunt bij het aanpakken en onderzoeken van de kansen en uitdagingen is wat ons betreft wel dat de aansluiting moet worden gezocht bij het huidige digitaliseringsniveau in de logistiek.

Voor Nederlandse handels- en productiebedrijven gaat de manier waarop zij producten en diensten gaan produceren, verhandelen en vervoeren in de komende jaren drastisch veranderen. Het digitaliseren van logistieke ketens is noodzakelijk om internationaal concurrerend te blijven en de impact van transport op de leefbaarheid, congestie en CO2-reductie wordt verder gereduceerd. In de mede door ons opgestelde visie Handel en Logistiek 2040 streven wij naar een volledig digitaal bedrijfsleven dat relevante data onderling deelt, zodat het daadwerkelijk de kansen grijpt die logistieke digitale platforms en open source data bieden.

Om dat te kunnen realiseren zijn echter een groot aantal slagen te maken. De huidige staat van data en digitalisering in de Nederlandse logistiek is namelijk nog niet toekomstbestendig. Onderzoek onder onze leden laat zien dat het merendeel van de ondernemers met een logistieke operatie nog niet over het benodigde digitale niveau beschikt om daadwerkelijk te profiteren van digitale kansen en om te gaan met uitdagingen. Het is wat ons betreft daarom van essentieel belang dat juist in de beginfase vanuit de overheid wordt aangesloten op de huidige staat van de digitalisering in de logistiek en te inventariseren wat er benodigd is om effectief te kunnen profiteren.  

De Tweede Kamer komt voor het zomerreces met een plan van aanpak om deze tijdelijke commissie vorm te geven. In het najaar zal de commissie met haar onderzoekwerkzaamheden van start gaan.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder