Moties voor handelsbevordering en IMVO

26-11-2021  Tijdens de behandeling van de Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer stond het optimaliseren van de handelsmogelijkheden voor internationaal opererende mkb-bedrijven centraal. 

Afgelopen week dienden Tweede Kamerleden 3 breed gedragen moties in om handelsbevorderende instrumenten te verbeteren en 1 motie op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). De ingediende moties sluiten geheel aan bij de eerder ingebrachte standpunten van evofenedex. De Tweede Kamer stemt op dinsdag 30 november over de moties. Naar verwachting worden die aangenomen. Daarna gaat minister Tom de Bruijn van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ermee aan de slag.

Meer regionale ondersteuning bij internationalisering mkb

CDA, VVD en D66 hebben een gezamenlijke motie ingediend om de zogeheten Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM ‘s) blijvend extra te ondersteunen door het faciliteren van de internationalisering van het mkb. evofenedex werkt nauw samen met diverse ROM’s om bedrijven met raad en daad bij te staan.

Centraal loket voor internationaal opererende ondernemers

Verder deden dezelfde partijen met 2 moties een oproep om internationaal actieve mkb’ers beter te ondersteunen, door hen ook gebruik te laten maken van fondsen zoals Invest International, voor zover dat nog niet het geval is. Daarnaast verzoeken ze het kabinet om Invest International als centraal loket voor financiering van internationaal ondernemen aan te wijzen, zodat handelsbevorderende instrumenten toegankelijker worden voor het mkb en start-ups. Op die manier kunnen mkb-bedrijven dan de juiste regelingen beter vinden en/of beter voldoen aan de voorwaarden.

Rol overheid bij sectorale convenanten IMVO

Tot slot was er een belangrijke motie met betrekking tot het plan van het kabinet om terug te treden bij het actief ondersteunen van sectorale convenanten. Het kabinet wil dit doen vanwege zijn handhavende rol bij nieuwe Europese wetgeving. De motie om het voornemen van het kabinet enigszins om te buigen, heeft breed draagvlak in de Kamer. De Tweede Kamer en het bedrijfsleven pleiten voor actieve betrokkenheid van de overheid bij sectorale IMVO-convenanten, totdat IMVO-wetgeving geïmplementeerd is en alternatieve instrumenten gereed zijn.

Donderdag 2 december spreekt de Tweede Kamer nog uitgebreid met minister Tom de Bruijn over IMVO. Een week later wordt er een wetsvoorstel uit Brussel verwacht.

 

Onze ledenadviseur Evert-Jan
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder