Tweede Kamer positief over impuls voor spoorgoederenvervoer

Kamerleden en staatssecretaris eensgezind over verbeteren goederenvervoer via spoor

12-10-2018  De Tweede Kamer ziet het belang in van spoorgoederenvervoer en wil dat de capaciteit ook voor het goederenvervoer wordt geborgd. Dit kwam naar voren tijdens het debat over spoor in de Tweede Kamer. Alle fracties hebben zich donderdag positief uitgesproken over het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer.

De maatregelen in dit pakket moeten ervoor zorgen dat spoor aantrekkelijker wordt voor handels- en productiebedrijven. Eén van de onderdelen is een subsidie van 12 tot 14 miljoen euro per jaar om de kosten voor het gebruik van spoor fors te verlagen, zodat deze op het prijsniveau van Duitsland komt te liggen. Verschillende fracties maakten zich zorgen dat de kosten voor de gebruikersvergoeding niet zullen stijgen waardoor het effect van de subsidie kleiner wordt.

Maatregelen

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66, Infrastructuur en Waterstaat) was het met de leden van de Tweede Kamer eens dat spoorgoederenvervoer van groot belang is. Ze verlaagt daarom de kosten voor het spoor, zet samen met de sector in op schoner en stiller materieel en gaat pilots ondersteunen die aan deze doelen bijdragen. Verder heeft de staatssecretaris de Kamer toegezegd dit jaar nog een brief te sturen over de capaciteitsverdeling en hoe ze daar spoorgoederenvervoer in wil borgen. Daarnaast stuurt ze dit jaar ook het uitvoeringsprogramma van het maatregelenpakket naar de Tweede Kamer. De staatssecretaris gaat ook inzichtelijk maken welk effect de subsidie concreet heeft op het verlagen van de gebruikersvergoeding.

Uitvoeringsprogramma

De spoorgoederentafel, waar wij ook deel van uit maken, komt nog dit jaar met een opzet voor een uitvoeringsprogramma van het maatregelenpakket. Hierbij wordt ingezet op zes verschillende clusters die aan de slag gaan met capaciteit, duurzaamheid, havenlogistiek, kostenverlaging, deregulering en communicatie.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder