27-04-2012  Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een motie van GroenLinks en D66. In de motie werd staatssecretaris Atsma opgeroepen om de aanschafsubsidie voor schone Euro-6-vrachtauto’s nu eindelijk officieel beschikbaar te stellen.

Einde onzekerheid

EVO en TLN zijn bijzonder blij met de uitkomst en de steun van de politiek. Zij hebben afgelopen maanden de druk op Atsma flink opgevoerd om de subsidie zo snel mogelijk vrij te geven en een einde te maken aan de onzekerheid voor ondernemers.

Vergroening

Om de vergroening van het wegvervoer te ondersteunen, heeft het kabinet samen met het bedrijfsleven, waaronder vervoerders en verladers, in 2008 afspraken gemaakt over een subsidieregeling voor de aanschaf van nieuwe schonere Euro-6-motoren. Onlangs werd duidelijk dat staatssecretaris Atsma mogelijk op deze afspraak wilde terugkomen en de subsidie zou worden ingetrokken. Voor TLN en EVO was dit besluit onacceptabel. Tientallen bedrijven die al hadden geïnvesteerd in vrachtauto’s met een Euro-6-motor en die in de veronderstelling waren dat de subsidie er zou komen, zouden hierdoor worden gedupeerd.

Op kenteken zetten

Ondernemers kunnen pas een beroep doen op de subsidie als de regeling officieel is gepubliceerd. TLN en EVO adviseren vervoerders om tot die tijd te wachten met het op kenteken laten zetten van Euro-6-voertuigen. De organisaties benadrukken dat het daarom van groot belang is om de motie zo snel mogelijk uit te voeren en het besluit voor de subsidie officieel bekend te maken.