13-11-2013  De Tweede Kamer heeft een motie verworpen waarin het CDA opriep tot een inhaalverbod op vrachtauto's op de A67.

Verzet

Vorige week hebben EVO en TLN zich stevig verzet tegen een voorstel van de VVD voor een algeheel inhaalverbod voor vrachtauto’s. Volgens de organisaties zijn op de meeste wegen al inhaalverboden ingesteld. Daarnaast veroorzaken inhaalverboden colonnevorming van vrachtauto’s waardoor de veiligheid op de weg juist afneemt en de doorstroming stokt.

Motie

EVO en TLN pleiten daarom voor een dynamisch inhaalverbod naar tijd en plaats. Inmiddels is de VVD teruggekomen op dat voorstel, maar het CDA diende wel een motie in voor een inhaalverbod voor alleen de A67. Deze motie is dinsdag door de Tweede kamer verworpen doordat alleen een kleine minderheid van CDA, PVV en de CU voor stemden.