Na provincie Overijssel eisen ook Tweede Kamerleden oplossing voor drukke N35

Leestijd 1 minuut

27-05-2020  In navolging van de provincie Overijssel heeft nu ook de Tweede Kamer wederom bij  minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aangedrongen de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal aan te pakken. De Tweede Kamerfracties van CDA en CU vragen de minister nog voor het overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) in de Tweede Kamer van eind juni duidelijkheid te geven over de aanpak van de N35.

Belangrijke verbinding voor bedrijven

De N35 tussen Zwolle en Almelo kent een hoog aandeel vrachtvervoer en is belangrijk voor regionale handels, productie- en vervoersbedrijven en is dus een economisch essentiële verbinding tussen de regio’s Zwolle en Twente. Tussen Zwolle en Wijthmen is de weg inmiddels verbreed. Verbreding van het wegvak tussen Wierden en Nijverdal is in voorbereiding.

Oproep om knelpunten aan te pakken

De N35 tussen Nijverdal en Wijthmen is smal, kent gelijkvloerse kruisingen en zijwegen en gaat midden door enkele woonkernen. De verkeersdoorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid laten sterk te wensen over. De provincie Overijssel ijvert daarom samen met de gemeenten, maatschappelijke organisaties en ondernemersorganisaties, waaronder evofenedex, al geruime tijd voor opwaardering van de N35. Vorig jaar riepen deze partijen in een gezamenlijke petitie de Tweede Kamer op om de minister aan te sporen de N35 aan te pakken. De Tweede kamer nam daarop een motie aan die de minister aanzet om haast te maken met de aanpak van de N35.

Verdiepend onderzoek bevestigt nut en noodzaak van verbetering

Het Rijk en de provincie Overijssel hebben onlangs een verdiepend onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat verbreding van de N35 naar 2x2 rijbanen met ongelijkvloerse kruisingen en 100 kilometer per uur de beste optie is om alle knelpunten voor de lange termijn in één keer goed aan te pakken. De globale kosten hiervoor worden geraamd op 475 tot 500 miljoen euro. De provincie Overijssel heeft aangeboden om 120 miljoen mee te financieren in de verbetering van deze rijksweg.

Ondanks aangenomen motie geen afspraken

Tot op heden heeft minister Van Nieuwenhuizen echter nog geen afspraken met de provincie Overijssel gemaakt over de planning, financiering en oplossingsrichtingen die de aanpak van dit laatste traject van de N35 op termijn mogelijk maken. evofenedex zal gezamenlijk met de provincie Overijssel, de regio’s Twente en Zwolle en andere maatschappelijke organisaties de minister blijven aansporen om verder te werken aan de verbetering van de N35.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder