09-12-2017  De Tweede Kamer dwingt deze week met diverse moties extra investeringen en prioriteiten af op het gebied van infrastructuur, op het gebied van zowel water, spoor als weg.

Binnenvaart

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wordt onder meer gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is meer te investeren in betere sluisbediening, meer ligplaatsen en afloopvoorzieningen voor de binnenvaart. Komend jaar staat er ook een inventarisatie van locaties waar de aanleg van kademuren vervoer van goederen via de binnenvaart mogelijk zou kunnen maken op de agenda.

Spoor

Staatssecretaris Dijksma wordt verzocht te onderzoeken of en welke capaciteitsvergrotende investeringen in spoor nodig zijn om Venlo verder uit te bouwen als internationaal vervoersknooppunt. Daarnaast moet zij overleggen met de regio Gelderland of en waar aanvullende financiering nodig is voor een railterminal Gelderland.

Weg

Minister Schultz van Haegen moet van de Tweede Kamer prioriteit geven aan de duurste file van Nederland: de A15 Ridderkerk-Gorinchem. Ook het knooppunt Zaandam verdient volgens de Kamer speciale aandacht bij de regionale aanpak bereikbaarheid Amsterdam.

Daarnaast reserveert de Tweede Kamer 5 miljoen euro voor de aanpak van de N50 Kampen-Kampen Zuid en vraagt de minister te onderzoeken of de diverse maatregelen op de A58 voldoende zijn om de files tussen Breda en Tilburg structureel op te lossen.

Ook moet volgens de Tweede Kamer worden onderzocht of de nieuwe oeververbindingen over de Maas en verbeteringen voor de N59 in combinatie met andere maatregelen kunnen worden meegenomen. Tot slot stellen de Kamerleden dat eventuele aanbestedingsmeevallers bij de aanleg van de A15 en de Blankenburg-verbinding in mindering moeten worden gebracht op de tolopgave.

Aandacht voor het goederenvervoer

EVO concludeert dat bij de meerderheid van de Kamer de prioriteiten voor het goederenvervoer goed op het netvlies staan, zowel in de Randstad als daarbuiten, en houdt de vinger aan de pols.