23-02-2017  Een meerderheid van Tweede Kamer sprak zich vanmiddag uit voor een goede compensatieregeling voor ondernemers rondom gemeenten met een milieuzone, te weten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. evofenedex werkt mede op basis van de stemming een concreet voorstel uit voor een laagdrempelige compensatieregeling. evofenedex heeft de stemmingen in de Kamer tot op de laatste dag gevolgd.

´Dieselgate´

Bij de invoering van milieuzones in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht werden lokale ondernemers met bestelauto’s gecompenseerd, maar ondernemers uit omliggende gemeenten niet. Met het Rijk was een brede, landelijke tegemoetkomende regeling afgesproken, maar na ‘Dieselgate’ werd de regeling door het ministerie geparkeerd. Op Prinsjesdag bleek dat er van de oorspronkelijke 3,8 miljoen euro nog slechts één miljoen voor de compensatie was gereserveerd. Bovendien was een alternatieve regeling nog niet in de maak.

Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie

evofenedex maakt zich samen met andere bedrijfslevenorganisaties sterk bij politieke partijen om te benadrukken dat het belangrijk is dat de getroffen ondernemers alsnog worden gecompenseerd. De staatssecretaris schreef in een eerdere kamerbrief wel ruimte te zien voor een compenserende regeling die past in het kader van Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie, zodat naast compensatie ook wordt gewerkt aan een wagenpark met minder emissies