28-06-2017  Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een motie van SP-Kamerlid Cem Lacin voor meer markttransparantie in de binnenvaart.

Bevrachter

Volgens de Kamer heeft de bevrachter in de binnenvaart meerdere rollen, wat zou leiden tot een ongelijk speelveld en een niet-transparante markt. Daarnaast maakt de Kamer zich zorgen over het onder de kostprijs varen.

De Kamer vraagt nu aan de demissionaire regering om voor 1 september met voorstellen te komen om de markttransparantie te verbeteren.

Afspraken

evofenedex is voorstander van meer markttransparantie in de binnenvaart. Dit kan door betere ketensamenwerking of door afspraken te maken tussen bevrachter en handels- en productiebedrijven, waardoor het bedrag dat de binnenvaartondernemer ontvangt voor het transport inzichtelijk is.

Stabieler

evofenedex vraagt zich wel af of het nodig is om de markttransparantie door middel van wetgeving te regelen. De organisatie zou dit met de binnenvaartsector zelf moeten kunnen oplossen door betere samenwerking en het aangaan van langeretermijnrelaties. Hierdoor wordt de binnenvaartmarkt op termijn een stuk stabieler, stelt evofenedex.