Tweede Kamer wil opheldering over Green Deal binnenvaart

Ondertekenen afspraken zeker tot juni volgend jaar uitgesteld

07-12-2018  De Green Deal binnenvaart wordt niet voor juni 2019 ondertekend. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen tijdens het algemeen overleg Maritiem in de Tweede Kamer gezegd. De afspraken, die moeten zorgen voor een aantrekkelijkere en schonere binnenvaart, zouden in eerste instantie dit jaar nog worden bekrachtigd met een handtekening van alle  belanghebbende partijen. 

Tweede Kamerleden vroegen tijdens het overleg de minister dan ook om opheldering. Van Nieuwenhuizen gaf in het debat aan dat de deal in juni 2019 gesloten kan worden. Het is een ingewikkeld proces waarbij zo’n veertig partijen betrokken zijn, zo zei de minister. Daarnaast zijn de discussies aan de klimaattafels nog niet afgerond waardoor volgens haar nog veel factoren onduidelijk zijn.

Fonds voor pilots

Naast de zorgen over het uitblijven van de deal legden diverse Kamerleden nog wat wensen op tafel. Rutger Schonis (D66) en Maurits von Martels (CDA) vroegen expliciet om een apart vergroeningsfonds voor de binnenvaartsector om innovatie te stimuleren en pilots van de grond te krijgen. De minister gaf aan dat ook volgend jaar een beperkt budget voor pilots rondom verduurzaming beschikbaar komt voor de binnenvaart. Een grootschalige uitrol hiervan is niet mogelijk, omdat dit mogelijk als staatssteun wordt gezien. Van Nieuwenhuizen gaat zich wel inzetten om via de Europese Unie een fonds in te stellen voor verdere vergroening.

Meten is weten

Het project ‘Meten aan de pijp’, waarbij de daadwerkelijke uitstoot van de binnenvaartschepen in kaart wordt gebracht, wordt het komende voorjaar geëvalueerd. Pas daarna wil de minister kijken in hoeverre dit onderdeel kan worden van de Green Deal. Voor oudere schepen is dit belangrijk, omdat zij met meten kunnen aantonen dat de uitstoot binnen bepaalde uitstootnormen blijft.

Modal shift

Van Nieuwenhuizen lanceerde in het voorjaar haar goederenvisie. Daarin staan ook modalshiftdoelstellingen beschreven hoe vervoer van de weg naar binnenvaart en spoor kan worden verplaatst. Haar ambitie is om verladers te verleiden een overstap te maken van wegtransport naar binnenvaart of spoor. D66- Kamerlid Schonis gaat het meest ver in die doelstelling en zet in op een groei van 50 procent voor vervoer over binnenwateren.

In gesprek

Wij blijven in gesprek met de binnenvaartsector en het ministerie om te komen tot een Green Deal die zorgt voor een aantrekkelijkere en schonere binnenvaart. Hiervoor wordt de binnenvaart aantrekkelijker voor handels- en productiebedrijven. Voor ons is het van belang dat het meten aan de pijp, de financiering en de inzet van biobrandstof als transitiebrandstof richting zero-emissieoplossingen terugkomt in de Green Deal. Daarnaast willen we het aantal langetermijnsamenwerkingen tussen handels- en productiebedrijven en de binnenvaart stimuleren. Dit helpt de binnenvaart om financiering te krijgen voor de noodzakelijke investeringen.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder