29-11-2016 De Tweede Kamer wil dat de aansluiting A1-A30 bij Barneveld wordt verbeterd. Er zijn moties ingediend om voor de aanleg 10 miljoen euro te reserveren en om met de gemeente Barneveld en provincie Gelderland te onderzoeken wat nodig is om de aansluiting snel aan te pakken.

Overtuigen

De gemeente Barneveld reageerde verheugd over de steun van de Tweede Kamer. ,,We hebben ons de afgelopen periode herhaaldelijk hard gemaakt om ‘Den Haag’ te overtuigen van het feit dat de aansluiting A1-A30 móet worden aangepakt.

Financiering

Gemeente Barneveld, Regio FoodValley en provincie Gelderland zijn bereid om met de minister afspraken te maken over de financiering van de aansluiting. “Er móet wat gebeuren, want als we niets doen, staat alles stil,”  aldus economiewethouder Van den Hengel.

Economische schade

Meer dan 1100 ondernemers in Barneveld en Regio FoodValley hebben hun steun uitgesproken voor de inspanningen om een spoedige aanpak van de aansluiting A1/A30 te bewerkstellingen. Ook EVO maakt zich hard voor de aanpak van dit knelpunt, zowel richting Kamerleden als in de regio. De vertraging voor auto’s en vrachtwagens is de afgelopen jaren aanmerkelijk gestegen. Dat zorgt voor economische schade en is funest voor milieu en leefbaarheid.