Belangrijk dat ondernemers met bestelauto niet oneerlijk zwaar belast worden

Leestijd 2 minuten

29-06-2021  Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag aangegeven het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing nog voor het einde van het zomerreces, dus vóór september, te willen ontvangen. Vorige week dienden de Kamerleden Hagen en Geurts namens D66 en CDA hiervoor een motie in. In april dit jaar gaf demissionair minister Van Nieuwenhuizen nog aan dat het voorstel moest worden ingediend door een nieuw kabinet. Het beoogde invoeringsjaar van 2024 werd daarmee onzeker en zeer waarschijnlijk onhaalbaar.

Ondernemersvereniging evofenedex ziet het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing als een eerste stap naar een systeem van betalen naar gebruik voor iedereen. Alleen op deze wijze wordt daadwerkelijk effect gerealiseerd op het verbeteren van de bereikbaarheid en het verminderen van de milieuvervuiling. Belangrijk voor ons is dat de netto-opbrengsten, totdat betalen naar gebruik voor iedereen is ingevoerd, volledig worden teruggesluisd naar de ondernemers om te gebruiken voor innovatie en verduurzaming van hun logistieke ketens.

Betalen naar gebruik

Om de overgang naar het nieuwe systeem voor onze leden in goede banen te leiden, blijven wij met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in overleg, zodat we met de huidige minister of de nieuwe minister van IenW afspraken kunnen maken over het terugsluizen van de opbrengsten van de vrachtwagenheffing. Daarnaast roepen wij het nieuwe kabinet op werk te maken van de invoering van een systeem van betalen naar gebruik voor iedereen.

Bestelauto geen luxe

Daarbij vinden wij het belangrijk dat ondernemers met een bestelauto niet oneerlijk zwaar belast worden. Op een zakelijke bestelauto wordt momenteel geen belasting op aanschaf (bpm) en een verminderde belasting op bezit (mrb) geheven. Dit is volgens ons logisch, want het bezitten en aanschaffen van een bestelauto is voor ondernemers een noodzakelijk instrument om hun hoofdactiviteiten uit te voeren, en niet te beschouwen als een luxe voor privédoeleinden. Ook bij betalen naar gebruik dient het bedrijfsmatige karakter van een bestelauto voor ondernemers te worden meegenomen.