Tweede Kamer zet vaart achter Greendeal binnenvaart

Tweede Kamer heeft zich geschaard achter onze wens de Greendeal te versterken met een vergroeningsfonds

24-01-2018  De Tweede Kamer heeft gisteren een motie van D66-Kamerlid Sienot aangenomen waarin de minister wordt verzocht om bij de verduurzamingsopgave voor de binnenvaart een aantal specifieke opties nader te onderzoeken. Zo wil de Kamer dat het zogenaamde ‘meten aan de pijp’ een duurzaam investeringsfonds en milieucertificering worden betrokken bij het opstellen van de Greendeal.

Fonds

Tijdens het rondetafelgesprek over verduurzaming binnenvaart op 6 december jl. hebben wij in de Tweede Kamer gepleit om de Greendeal te versterken met een vergroeningsfonds. Op korte termijn zien wij veel in het ‘meten aan de pijp’ waarmee de daadwerkelijke uitstoot in beeld komt. De Tweede Kamer heeft zich er nu ook achter geschaard. Daarnaast zien we ook mogelijkheden in ketensamenwerking op lange termijn, waardoor het voor de binnenvaart makkelijker wordt om financiering voor vergroening rond te krijgen.

Financiering

De Tweede Kamer nam ook een motie aan van CDA-Kamerlid Von Martels die de minister verzoekt om met banken en financiële instellingen te kijken naar mogelijkheden voor financiering. Daarnaast steunde de Kamer een motie om extra aandacht kleinere binnenvaartschepen in de verduurzamingsslag van SP-Kamerlid Cem Lacin.

In gesprek

In het regeerakkoord is opgenomen dat er een Greendeal moet komen met de binnenvaartsector om deze de komende jaren verder te verduurzamen. De minister is hier inmiddels over in gesprek met de gehele sector. Binnen de Greendeal moeten belemmeringen worden weggenomen.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder