25-03-2015  De Tweede Kamerleden Betty de Boer (VVD), Remco Dijkstra (VVD) en Duco Hoogland (PvdA) zijn deze week geïnformeerd over de noodzaak van de aanpak van knooppunt A1/A30. Zij begrijpen dat er met betrekking tot dit knooppunt iets moet gebeuren om te voorkomen dat dit knooppunt in de toekomst, zeker als knooppunt Hoevelaken op de schop gaat, een verkeersinfarct veroorzaakt.

Hoogste prioriteit

De drie Kamerleden waren op verzoek van het college van burgemeester en wethouders, de BIK, Transport en Logistiek Nederland, verladersorganisatie EVO en VNO-NCW Midden naar Barneveld afgereisd. Tijdens een presentatie kregen de Kamerleden te horen waarom de aanpak van het knooppunt A1/A30 de hoogste prioriteit heeft.

Topregio

Zo is de regio waarin dit knooppunt zich bevind, Regio FoodValley, één van de topregio’s in Nederland, een dynamische regio met veel economische ontwikkelingen. De noordzijde van de regio – met de gemeenten Barneveld en Nijkerk – heeft belang bij een optimale bereikbaarheid via knooppunt A1/A30.

Fuik

Daarnaast gaat de aanpak van de A1 (verbreding bij Hoevelaken naar 2x4 rijbanen en bij Apeldoorn naar 2x3 rijbanen) aan Barneveld voorbij. De A1 blijft hier 2x2 rijbanen en zorgt daarmee voor een fuik in deze belangrijke oost-west-verbinding.

Onaanvaardbare druk

Ook is de afgelopen jaren het (vracht)verkeer in Barneveld en Regio FoodValley - vanwege de economische ontwikkelingen - gegroeid. Vanwege de realisering van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen neemt deze groei de komende jaren verder toe. Dit zorgt voor een onaanvaardbare druk op het onderliggende wegennet. Niet voor niets is de afgelopen jaren het aantal ongevallen en files op en rond het knooppunt A1/A30 toegenomen.

Beste garantie

Volgens betrokken partijen is een totaaloplossing de beste garantie voor een optimale bereikbaarheid is. Dat impliceert dat aan de zuidzijde de verkeerslichten verdwijnen en de uitvoegstrook van de A1 naar de A30 en de invoegstrook van de A30 naar de A1 opnieuw worden vormgegeven. De gemeente Barneveld heeft hiervoor al grond gereserveerd. Het is vervolgens de bedoeling om aan de noordzijde van het knooppunt een fly-over van de A1 naar de A30 te realiseren. De gemeente Barneveld heeft aangegeven dat dit gefaseerd kan worden uitgevoerd: eerst de zuidzijde, daarna de noordzijde. De gemeente Barneveld pleitte voor een nader onderzoek door de minister waarin alle mogelijkheden worden onderzocht en op basis van de uitkomsten een keuze kan worden gemaakt.

Aandacht

De Kamerleden gaven aan te begrijpen dat de bereikbaarheid van de gemeente Barneveld en Regio FoodValley onder druk staat en dat er iets moet gebeuren. Zij gaan er daarom bij de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, op aandringen het knooppunt A1/A30 in de infrastructurele plannen op te nemen.