Werkbezoek over internationale handel bij B&S

Leestijd 1 minuut

14-02-2022  Jan Klink, Tweede Kamerlid voor de VVD en woordvoerder voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, is samen met een delegatie van evofenedex afgelopen vrijdag op werkbezoek geweest bij B&S. Onder andere Europese wetgeving en handel met Afrika kwamen tijdens het bezoek aan bod.

Wetgeving op Europees niveau

B&S is een beursgenoteerde groothandel voor levensmiddelen en actief in diverse raden van onze vereniging. Samen met de gastheren van B&S gaven we een update over de ontwikkelingen en uitdagingen wat betreft internationale handel en duurzaamheid in de praktijk. De rode draad in de dialoog was dat het bedrijfsleven en de VVD geharmoniseerde wetgeving prefereren boven nationaal beleid, zoals voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ook wel genoemd due diligence) eind deze maand wordt verwacht.

bezoek B&S.

Handel met Afrika

Naast duurzaamheid en IMVO was Klink ook benieuwd naar de ervaringen met de handel met Afrika met het oog op het commissiedebat van woensdag aanstaande. In reactie hierop vroeg evofenedex aandacht voor de afspraken omtrent markttoetreding. Het komt frequent voor dat er complexe nationale bindende voorwaarden voor goederen worden gepubliceerd die solide lijken, maar in de praktijk de exportkracht van Nederlandse handelsbedrijven ondermijnen.

Meer weten over IMVO? Volg op 18 maart het webinar over het onderwerp.