Verkiezingen: Hoe gaan de politieke partijen om met internationale handel en logistiek?

Leestijd 3 minuten

18-2-2021  De Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart zijn een belangrijk ijkmoment voor de internationale handel. Op die dag wordt de basis gelegd voor het nieuwe kabinet en de verhoudingen in het parlement, die bepalend zijn voor de koers van Den Haag. Voor handels- en productiebedrijven is het essentieel dat zij optimaal kunnen blijven exporten en importeren, hun producten efficiënt kunnen vervoeren via weg, water en lucht en deze digitaal kunnen begeleiden. Hoe hebben de politieke partijen hun idealen en ideeën over handel en logistiek verwoord in hun verkiezingsprogramma’s en waar moet de komende periode extra aandacht naartoe?

Handel en logistiek zijn een belangrijke pijler voor de Nederlandse economie en daardoor onmisbaar. Florerende handel en betrouwbare logistiek zitten zo in de genen van de Nederlandse ondernemers en inwoners dat ze die misschien als een vanzelfsprekendheid zien. Maar dat zijn ze niet. Afgelopen tijd hebben alle politieke partijen hun standpunten waarmee zij de Tweede Kamerverkiezingen in gaan, op papier gezet. Deze verkiezingsprogramma’s bepalen de koers van die partijen voor de komende kabinetsperiode. In aanloop naar de verkiezingen heeft evofenedex tien punten bij de partijen onder de aandacht gebracht, die een positieve bijdrage leveren aan handel en logistiek. Maar hoe en in welke mate zijn de voor internationaal ondernemen belangrijke punten terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s?

Versterk eerlijke handel

Dat Nederland een handelsland is, staat gelukkig in bijna elk verkiezingsprogramma en dat is goed. In bijna alle programma’s spreken partijen over het belang van eerlijke handel en dat ondersteunt evofenedex van harte. Doordat het Nederlandse bedrijfsleven aan hoge arbeids-, milieu- en voedselveiligheidsstandaarden voldoet, kan het de internationale concurrentie op kwaliteit heel goed aan. Een beter uitgangspunt voor eerlijke handel is er niet en het is goed te constateren dat veel partijen dit uitgangspunt ook hebben omarmd in hun programma.

Open Grenzen in Europa

Partijen zien dus gelukkig het nut van handel in. Onontbeerlijk hierbij is dat we goederen efficiënt naar andere lidstaten van de Europese Unie (EU) kunnen sturen. Daarvoor is allereerst goede infrastructuur nodig, ook spoor. Vervolgens is eenduidige EU-regelgeving nodig voor eerlijke en effectieve handel. Complexe Europese regels, nog niet geharmoniseerde regels en protectionisme staan het echt vrij vervoeren van goederen over de weg, het water en het spoor nu vaak nog in de weg. Dit aspect komt onvoldoende terug in de verkiezingsprogramma’s. Wij blijven dat echter onder de aandacht brengen .

Versterk aanbod luchtvracht op Schiphol

Het vervoer van goederen door de lucht is en blijft belangrijk. Veel bedrijven, met name uit het mkb, zijn erg afhankelijk van deze vorm van transport. Vliegen is momenteel echter een beladen onderwerp en dat staat ook zo in de meeste verkiezingsprogramma’s. Daarbij gaat het vooral om de passagiersvluchten voor de korte afstand. De meeste politieke partijen erkennen luchtvracht gelukkig nog steeds wel als een belangrijke vorm van vervoer. Dit is goed nieuws voor alle bedrijven die hiervan afhankelijk zijn.

Laat goederenstromen efficiënt inspecteren

Belangrijk voor internationaal handel is ook een efficiënte inspectie van goederen. De inspecties van de douane, Inspectie Leefomgeving en Transport, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Inspectie SZW hebben een stevige impact op de snelheid waarmee goederen op de plaats van bestemming kunnen komen. Deze inspecties zijn nodig om te waken over de kwaliteit van goederen en diensten in Nederland en om het gelijke (internationale) speelveld voor ondernemers te garanderen, maar het kan efficiënter. Nu staat dit echter nog niet op de politieke radar van de partijen. evofenedex zal dit belangrijke aspect voor een efficiënte goederenstroom daarom blijven agenderen.

Ondersteun digitalisering logistiek in het mkb

Het mkb is een zeer belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Politieke partijen onderkennen dit en willen deze bedrijven bijstaan en helpen zodat zij beter kunnen ondernemen. De behoefte aan het digitaal kunnen uitwisselen van data is hierbij groot, ook op logistiek gebied. evofenedex vraagt dan ook nu en straks aandacht om midden- en kleinbedrijven te helpen bij de daarvoor noodzakelijke digitale transitie.

Coronacrisis

De coronacrisis werpt haar schaduw vooruit over deze verkiezingen en de keuzes die een nieuw kabinet met een nieuw gekozen Tweede Kamer moet gaan maken. Handel en logistiek zijn en blijven echter onmisbaar voor Nederland. Sterker nog, een sterke focus op handel en logistiek zijn hét ticket om een mogelijke recessie te voorkomen of op z’n minst de effecten daarvan te dempen. Nu de juiste keuzes maken, zorgt ervoor dat handels- en productiebedrijven ervoor kunnen zorgen dat Nederland deze crisis en een eventuele recessie snel te boven komt.

Verkiezingsdebat

Op vrijdag 5 maart houdt evofenedex een verkiezingsdebat over handel en logistiek met kandidaat-Kamerleden. Dit debat is online te volgen. Meld je aan.

Saskia evofenedex
Contact

Vragen over belangenbehartiging

Saskia helpt je graag verder