27-2-2012  De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz Van Haegen, wil een tweede schutkolk bij Sluis Eefde laten bouwen. Dit maakte zij vandaag bekend tijdens een bezoek aan Sluis Eefde. De tweede kolk zal worden aangelegd pal ten noorden van de bestaande schutkolk.

De uitbreiding van de sluizen vermindert de wachttijd voor binnenvaartschippers. Daarnaast vormt een extra sluiskolk een uitwijkmogelijkheid voor het scheepvaartverkeer in het geval van stremmingen.

EVO heeft geruime tijd gepleit voor de aanleg van een tweede sluiskolk. De organisatie is tevreden dat de minister het besluit nu snel genomen heeft. De ramp met de sluisdeur bij Eefde heeft overduidelijk aangetoond dat het huidige sluizencomplex zeer kwetsbaar is bij stremmingen en calamiteiten. Een tweede sluiskolk is dan ook een absolute noodzaak voor een goede bereikbaarheid van de bedrijven in de regio Twente die voor de aan- en afvoer aangewezen zijn op het vervoer over water.

Alternatieven

Uit verschillende alternatieven om de capaciteit van de sluis te vergroten, is de aanleg van een tweede kolk als meest kosteneffectieve optie uit de bus gekomen. De nieuw aan te leggen sluiskolk krijgt een afmeting van 125 m. bij 12,5 m. en is geschikt voor schepen van CEMT-klasse Va.

De komende maanden onderzoekt Rijkswaterstaat op welke manier de tweede sluiskolk optimaal ingepast kan worden. Hierbij wordt de klankbordgroep, bestaande uit inwoners van Eefde en belangenorganisaties, betrokken.

Sluis Eefde is de toegangspoort naar het Twentekanaal. Voor de economische ontwikkeling van de regio Twente is het belangrijk dat schepen in de klasse Va de havens in Hengelo, Enschede en Almelo kunnen bereiken. Rijkswaterstaat onderzoekt in de planstudie daarom niet alleen de uitbreiding van sluis Eefde, maar ook de verruiming van het oostelijk deel van de Twentekanalen.