UFI-code identificeert gevaarlijk mengsel

Productetiket moet vanaf 1 januari 2021 voorzien zijn van identifier

05-10-2020  Vanaf 1 januari 2021 moeten producten die gevaarlijke mengsels bevatten voorzien zijn van een nieuwe code: de UFI oftewel Unique Formula Identifier. Dit wordt voorgeschreven door de CLP-verordening voor indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. De UFI-code geeft de precieze samenstelling van het mengsel aan. Gifcentra kunnen hiermee in noodgevallen adequaat medisch advies geven.

Producenten, importeurs en andere tussenhandelaren van producten met gevaarlijke stoffen, moeten de vergiftigingencentra van specifieke productinformatie voorzien. Daarvoor is in januari van dit jaar de Unique Formula Identifier (UFI) geïntroduceerd. De UFI is een speciale, uit 16 tekens bestaande alfanumerieke code. Deze code is gekoppeld aan een centrale database, die voor elk gevaarlijk mengsel veiligheidsvoorschriften bevat.

Goed zichtbaar

De UFI moet goed zichtbaar op het etiket van het product worden aangebracht - bijvoorbeeld in de buurt van de barcode of de gevarenpictogrammen. Veel producten – vooral in industriële installaties – hebben echter geen productetiket. In dat geval moet de UFI-code in het veiligheidsinformatieblad komen te staan.

UFI-generator

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is verantwoordelijk voor het beheer van de UFI-codes. Voor het genereren van de UFI-code stelt de ECHA een online UFI-generator beschikbaar, die de fabrikanten kunnen gebruiken. De UFI-code moet samen met het bijbehorende mengsel aan de ECHA worden doorgegeven. Dan is de registratie van het product officieel.

Deadlines

Voor mengsels bestemd voor de consumentenmarkt is het verplicht om uiterlijk 1 januari 2021 de UFI–code en andere informatie aan te melden. Mengsels voor professioneel gebruik moeten ook uiterlijk 1 januari 2021 zijn aangemeld, en mengsels voor industrieel gebruik 1 januari 2024. Producten die al op de markt zijn, moeten uiterlijk 1 januari 2025 zijn voorzien van een etiket met UFI-code.

Bronnen: