Uitbesteden of het vervoer zelf blijven doen?

Om een goede keuze te maken over het wel of niet uitbesteden van wegtransport moet je met veel aspecten rekening houden

28-05-2018  Regelmatig komen eigen vervoerders voor de vraag te staan of ze toch niet beter een gedeelte of zelfs het gehele eigen vervoer kunnen uitbesteden. Meestal worden deze keuzes gemaakt op basis van de te verwachten efficiëntietoename of kostenreductie. Maar wat zijn nu precies de voor- en nadelen? En waar moet je allemaal aan denken?

Een voordeel van het vervoer volledig uitbesteden, is dat het bedrijf zich helemaal kan richten op de core business. Het scheelt je als ondernemer in eerste instantie namelijk wel de kosten van het in stand houden van het eigen wagenpark, de eventuele administratie van rij- en rusttijden en het in dienst houden en opleiden van chauffeurs. Dit klinkt in eerste instantie als een aantal quick-wins.

Aandachtpunten

Maar bij het uitbesteden van de transporten aan een externe partij zijn talloze aspecten waar je aandacht aan moet geven. Onze bedrijfsadviseur Ton Mooren: “Er zijn veel aandachtspunten. Is het vervoer bijvoorbeeld ISO-gecertificeerd, op welke kwaliteit kun je rekenen? Wordt er gebruik gemaakt van charters en hoe zit dan met de aansprakelijkheid bij schade? Welke service-level agreement wil de vervoerder afsluiten? En zijn de werkzaamheden van de vervoerder wel zodanig opgezet dat dit past in jouw mogelijke duurzaamheidsambities? Ook kun je tegen de beperkte capaciteit van vrachtvervoerders aanlopen, die ook hinder hebben van forse chauffeurstekorten.”

Mix

En waar een gebrek aan capaciteit is, kunnen de prijzen oplopen, waardoor het dan maar de vraag is of je uiteindelijk goedkoper of efficiënter bent. “Om deze redenen kiezen bedrijven ook voor een mix van de beiden transportmogelijkheden”, legt Mooren uit. “Hierbij heeft de eigen vervoerder een soort flexibele schil van transportopties. Zo kan er bij een tijdelijke piek toch nog snel worden geleverd. Maar wij kennen ook verhalen van eigen vervoerders die zijn overgestapt naar uitbesteed vervoer en achteraf de waarde van dat contactmoment met de klant hebben onderschat. Of juist bedrijven die met eigen vervoer zijn gestart omdat ze daardoor meer contact met de klant kregen en zo extra service wilden verlenen.”

Workshop

Om bedrijven hier verder mee te helpen organiseren wij op 21 juni de workshop ‘Zelf doen of uitbesteden’ bij Bieze Food Group in Nijkerk. Hier komen onder andere sprekers aan het woord van Bieze Food Group die het wegtransport is gaan uitbesteden en van Groothandel van Walraven die er juist voor heeft gekozen zelf te vervoeren. Voor de theoretische onderbouwing van het uitbesteden of zelf doen is Biek van der Steen, lector van Hogeschool Venlo aanwezig. Kijk voor meer informatie over de workshop op de speciale pagina op deze website.

Vragen? Neem contact op met onze manager ledenservice Sander Zandvoort.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder