10-11-2011  De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), Rijkswaterstaat (RWS) en het Korps landelijke politiediensten (KLPD) hebben bij de handhavingsactie eind oktober in de containerbinnenvaart op de corridor Rotterdam-Antwerpen weinig overtredingen geconstateerd.

Uit het zogenoemde Informatie en Volgsysteem  (IVS) heeft de inspectie 25 schepen geselecteerd waarbij de verplichte melding van gevaarlijke stoffen met de feitelijke lading aan boord van het schip werd vergeleken.

De handhavingsdiensten hebben uiteindelijk tien schepen bezocht en varend geïnspecteerd. Tijdens de handhavingsactie heeft de IVW een schip van een convenantpartner ongehinderd laten doorvaren.

Bij slechts een van de tien fysiek gecontroleerde schepen constateerde de inspectie overtredingen. Bij dit schip klopte de ladingdocumentatie niet van een container met gevaarlijke stoffen zodat bij calamiteiten hulpverleners niet weten welke lading aan boord is.

Ook was er een aanwezige afvalcontainer niet gemeld. Deze container is in Antwerpen in samenwerking met de lokale autoriteiten na lossing verder geïnspecteerd. De afvalcontainer bleek volgens de regels te worden vervoerd.

De gezamenlijke diensten controleerden tijdens de actie op de aanwezigheid van de voorgeschreven ladinginformatie bij het vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen. Tevens werd gecontroleerd of de schippers de verplichte meldingen aan het IVS hebben gedaan.

Schepen met gevaarlijke stoffen zijn verplicht te melden welke lading gevaarlijke stoffen aan boord is.