19-12-2012  Voor het uitlezen van de gegevens van de digitale tachograaf treedt per 1 januari 2013 een wijziging op. De huidige bestuurderskaarten voor de digitale tachograaf kunnen meer registraties bevatten dan de kaarten van eerste uitgifte bij de start van de digitale tachograaf in mei 2006.

Uitlezen

Volgens de huidige Regeling tachograafkaarten moet de bestuurderskaart 1 x per 3 weken worden uitgelezen en de tachograaf in het voertuig met behulp van de bedrijfskaart 1 x in de 3 maanden. Per 2013 worden deze termijnen gewijzigd in 1 x per 28 dagen voor de bestuurderskaart en 1 x per 90 dagen voor de digitale tachograaf zelf. 

Informatie kan verloren gaan

Natuurlijk mogen de gegevens vaker worden uitgelezen. Door het niet tijdig uitlezen kan informatie verloren gaan omdat de eerder geregistreerde informatie wordt overschreven.