Uitnodiging aan bedrijven: Ondersteun lobby A50 Bankhoef-Paalgraven

Na de opening van de brug bij Ewijk is de filedruk aan de zuidkant snel toegenomen.

18-06-2018 De A50 tussen de knooppunten Bankhoef (Gelderland) en Paalgraven (Noord-Brabant) is de grootste stijger in de filetop 50 van de VID en niets wijst op verbetering.

 We roepen leden op deel te nemen aan een bijeenkomst over de aanpak.

Vrachtverkeer

De gevolgen voor de regio en het bedrijfsleven zijn groot. Veel productie- en handelsbedrijven zijn voor hun aan- en afvoer afhankelijk van de A50. De cijfers spreken boekdelen, ongeveer 20% van het verkeer op de A50 tussen Bankhoef en Paalgraven betreft vrachtverkeer.

Lobby voor aanpak problemen

Van Rijkswege zijn er vooralsnog geen plannen om dit deel van de A50 structureel aan te pakken. Toch vinden wij dat er snel iets moet gebeuren. Sinds de opening van de brug bij Ewijk is tussen Bankhoef en Paalgraven sprake van een doorstromings-bottleneck en is regelmatig sprake van  ongevallen door plotselinge ophoping van verkeer.

Samen met provincie en gemeenten

We staan niet alleen in de roep om actie van de overheid als eigenaar van de snelweg. Samen met de provincies Gelderland en Noord-Brabant, gemeenten en andere organisaties vragen wij opnieuw aandacht voor de problematiek op de A50. Op donderdag 28 juni (om 15.30 uur Lent) willen we bijdragen aan een actie van de provincies om aanpassing van de weg in de meerjarenplanning van het rijk te krijgen.

Steun onze lobby

Wij nodigen bedrijven uit om op deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Met uw aanwezigheid ondersteunt u onze lobby om de verkeersproblemen aan te pakken.