24-06-2016  Een meerderheid van de Britten heeft gestemd voor een vertrek uit de Europese Unie. Aangezien de uittredingsprocedure twee jaar kan duren en het onzeker is hoe een nieuw handelsakkoord tussen de EU of Nederland met het Verenigd Koninkrijk eruit komt te zien, blijft het de komende tijd onzeker wat de ‘Brexit’ voor Nederlandse ondernemers exact impliceert. Hoe kijken Nederlandse bedrijven tegen het vertrek van de Britten aan?

De gevolgen

“De uitslag van het Brits referendum zorgt voor onzekerheid in de sierteeltsector”, laat Lucas Vos, bestuursvoorzitter van FloraHolland, desgevraagd weten. “De gevolgen van het referendum zijn op dit moment lastig in cijfers uit te drukken. We hopen in elk geval dat we onze goede handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk kunnen voortzetten en gunnen de Britten hun bloemen en planten.”

Philips dat al vele jaren actief is in Groot-Brittannië, zegt dat het Verenigd Koninkrijk ‘een belangrijke markt voor ons vormt’. “We blijven gecommitteerd aan onze Britse werknemers, partners en klanten.”

Ongewenst scenario

Oliemaatschappij Shell laat expliciet weten dat ze liever een ander scenario hadden gezien. “We waren er sterk voorstander van dat het Verenigd Koninkrijk in de EU was gebleven. We respecteren echter het besluit van de meerderheid van het Britse volk dat ervoor gekozen heeft te vertrekken. Wij zullen samenwerken met de Britse regering en de Europese instellingen aan eventuele gevolgen voor ons. Onze prioriteit is om betrouwbaar en betaalbaar energie te blijven leveren aan onze klanten.”

Topprioriteit

Ook Verfconcern AkzoNobel respecteert de uitslag van het referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. “Het is een besluit dat de Britse bevolking heeft genomen. Groot-Brittannië blijft een belangrijke markt voor AkzoNobel en we blijven doorgaan met investeren in het land. De topprioriteit ligt nu op het behoud van economische stabiliteit met een duidelijk tijdspad voor het bepalen van de toekomstige handelsrelaties tussen Groot-Brittannië en Europa.”

Veel onzekerheid

Mart van der Smissen, Financieel Directeur van Scherpenhuizen, gespecialiseerd in im- en export, groothandel verpakken, op en overslag en distributie van groente, fruit en exoten, zegt ‘zeer verrast te zijn’ over de uitslag. 'Een aanzienlijk deel van de producten van Scherpenhuizen gaat naar Groot Brittannië'. “De exacte uitkomst en de gevolgen van de Brexit, zijn nu nog niet te overzien”, zegt Van der Smissen. “Al zegt mijn gevoel dat die vooral negatief zullen zijn voor de handel. Op termijn zullen er wel losse verdragen worden opgesteld met de Britten om de handel op gang te houden. Het zal echter niet meer worden zoals het was, zo is mijn verwachting. En zeker de komende tijd zal er veel onzekerheid zijn.”

Op korte termijn

“Op korte termijn zijn de gevolgen voor bedrijven vooral merkbaar in de daling van de pond en de terugval van de economie”, zegt Dennis Heijnen, EVO beleidsadviseur Internationaal Ondernemen. “Buitenlandse producten in Groot-Brittannië worden hierdoor duurder en een verdere groei van de export is niet te verwachten.”

Oplopende kosten

De gevolgen op de lange termijn zijn volgens Heijnen lastig in te schatten. “De onderhandelingen over de uittreding van Groot-Brittannië duren nog zeker twee jaar. Dit kan leiden tot herinvoering van douanerechten en grensprocedures. De kosten hiervoor kunnen flink oplopen. Het is echter ook mogelijk dat er een verregaand handelsakkoord gesloten gaat worden tussen Groot Brittannië en de Europese Unie, in dat geval kan het met de extra handelskosten meevallen. Op dit moment gelden deze kosten nog niet. Groot Brittannië is immers nog gewoon lid van de EU.”

Goede voorbereiding 

Bedrijven doen er volgens Heijnen verstandig aan ‘zich goed voor te bereiden door tijdig in contact te treden met hun klanten of leveranciers in Groot Brittannië en afspraken te maken wie voor eventuele extra handelskosten gaat opdraaien’. Heijnen: “Daarnaast doen bedrijven met vestigingen in Groot Brittannië er verstandig aan het verloop van de afspraken goed in de gaten te houden om te beoordelen of deze vestiging in Groot Brittannië in de toekomst wel kan blijven bestaan.”

 

 

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder