16-04-2013  Werkgevers die een ziek personeelslid ook na het tweede ziektejaar moeten betalen, hoeven slechts 70 procent van het salaris te betalen. Dat blijkt uit een recente gerechtelijke uitspraak.

Verplicht

Werkgevers die onvoldoende reïntegratie-inspanningen verrichten voor hun zieke werknemer, kunnen worden geconfronteerd met een loonsanctie van het UWV. Dan kan de werkgever verplicht worden gesteld om na twee jaar doorbetaling van het loon ook het derde ziektejaar salaris te betalen.

Over de hoogte van het loon in het derde jaar is onlangs een uitspraak gedaan door de rechter. In die zaak was volgens de cao bepaald dat de werknemer in de eerste zes maanden 100 procent van het loon kreeg doorbetaald en vervolgens 18 maanden 90 procent van het loon.

Onenigheid

Daarna volgde onenigheid over de hoogte van het salaris in het derde ziektejaar. De werknemer eiste wederom 90 procent, maar volgens de werkgever schrijft de wet 70 procent voor. De rechter gaf de werkgever uiteindelijk gelijk, wat in lijn was met eerdere gerechtelijke uitspraken.

Daarmee is vastgesteld dat het werkgevers in vergelijkbare situaties vrij staat de hoogte van het loon te verlagen naar 70 procent van het loon.