30-10-2013  Door de fors toenemende weerstand en druk in Frankrijk tegen de op 1 januari 2014 in te voeren kilometerheffing in Frankrijk, is door de Franse verkeersminister Jean Marc Ayrault besloten deze tot nader order uit te stellen.

Protesten

Met name uit Bretagne is deze weerstand enorm. Dat heeft zich de afgelopen periode geuit in heftige  protesten tegen het voornemen deze ecotaxe in te stellen voor alle voertuigen met een maximum toegestaan totaalgewicht van meer dan 3,5 ton.

Crisis

Bretagne is een regio die al zwaar is getroffen door de huidige crisis en men verwacht dat door de invoering van deze heffing nog meer bedrijven het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

Korting

Ayrault en zijn kabinet onderzoeken nu mogelijkheden om aan de grieven die in delen van Frankrijk tegen de heffing bestaan, tegemoet te komen. Voor Bretagne zat er op voorhand al een korting op de toltarieven van 50 procent in het vat, maar dat is het bedrijfsleven in deze regio niet voldoende.

EVO houdt haar leden op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.