Gratis modelovereenkomsten om je vertegenwoordiging als exporteur in orde te maken

Leestijd 1 minuut

24-09-2020  De douane heeft op verzoek van onder meer evofenedex tijdens het Overleg Douane Bedrijfsleven laten weten tot 1 januari 2021 niet te handhaven op het gebruik van de nieuwe definitie van exporteur. Eerder liet de douane weten dat de nieuwe regels vanaf 1 oktober zouden worden gehandhaafd.

De nieuwe definitie exporteur laat niet toe dat een bedrijf dat gevestigd is buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld de klant van degene die uitvoert, kan optreden als exporteur in een douaneaangifte. Dit komt bijvoorbeeld voor bij het gebruik van de ICC Incoterms®-regel Ex Works. Momenteel kan in zo’n geval een koper buiten de EU worden vermeld als exporteur. In de toekomst kan bijvoorbeeld een logistiek dienstverlener de rol van het buiten de EU gevestigde bedrijf overnemen.

Veel logistiek dienstverleners zijn daartoe echter niet geneigd, gezien de risico’s en onduidelijkheden die bestaan bij met name de toepasselijkheid van regels op het gebied van dual use. Hierbij gaat het om goederen of grondstoffen die voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden, maar die ook een civiel doel kunnen dienen. De sancties die kunnen worden opgelegd bij overtreding van deze regels zijn zwaar.

Onduidelijkheden wegnemen

De douane en het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat bevoegd is voor dual use-wetgeving, praten met elkaar om een eenduidig advies te kunnen geven aan bedrijven op het gebied van de risico’s. Hierbij gaat het met name om de vraag wie verantwoordelijk is voor de juiste toepassing van de regels. De komende maanden worden benut om de bestaande onduidelijkheden weg te nemen.

evofenedex en Fenex hebben gratis modelovereenkomsten ontwikkeld om je vertegenwoordiging als exporteur in orde te maken. Als het overleg tussen Buitenlandse Zaken en de douane daartoe aanleiding geeft, passen wij de teksten van deze modelovereenkomsten aan. De douane zal het uitstel binnenkort ook publiceren.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder