03-02-2015  In eerste instantie wilde Hongarije vanaf 1 februari bedrijven gaan beboeten die zich niet op de juiste wijze hebben geregistreerd in EKAER. Nu is echter besloten om bedrijven die zich op het nieuwe systeem willen instellen extra tijd te gunnen.

Btw-fraude

Hongarije heeft op 1 januari het zogenoemde EKAER-systeem, een elektronisch handels- en transportcontrolesysteem in het leven geroepen om btw-fraude in de handel tussen Hongarije en de EU-lidstaten tegen te gaan. Dat betekent dat elk goederentransport naar, van, door en binnen Hongarije vanuit of naar andere EU lidstaten moet worden geregistreerd in het EKAER-systeem.

Controle

Transporteurs hoeven zich niet te registreren in het EKAER-systeem. Deze verplichting geldt wel voor de verzender van de goederen in Hongarije of de ontvanger van de goederen in Hongarije. De transporteur moet echter wel het EKAER-nummer voor de lading die hij vervoert in zijn bezit hebben. De chauffeur moet het bovendien bij controle in Hongarije kunnen tonen aan de controlerende instanties. De opdrachtgever kan het nummer per e-mail doorgeven aan de vervoerder. Kan de chauffeur het nummer niet tonen bij controle in Hongarije, dan kunnen de goederen - in het ergste geval - in beslag worden genomen.

Registratie

Op de EVO website is in de landeninformatie Hongarije een uitleg en een beschrijving te vinden van de Hongaarse verplichting om elk transport naar of van Hongarije te registreren.