Uitstel vrachttax is geen afstel

01-12-2017  In het begrotingsdebat over het ministerie van infrastructuur en milieu heeft minister Cora van Nieuwenhuizen aangegeven dat het rekeningrijden voor alleen vrachtverkeer niet binnen vijf jaar gerealiseerd zal zijn. Wij juichen echter nog niet te vroeg. Dit uitstel is geen afstel, zo is onze inschatting. 

Voorzien

De met de vrachttax gemoeide wet en regelgeving is in onze ogen zeer complex om te wijzigen. Daarnaast is ook het kiezen van een werkbaar systeem een ingewikkelde klus. Het is om die reden geen verrassing dat het rekeningrijden voor alleen vrachtauto’s niet al in deze regeerperiode realiseerbaar is. De minister gaat nu echter voorbereidingen treffen zodat een volgend kabinet het rekeningrijden voor alleen vrachtauto’s wel kan invoeren.

Verstandig

Goede nieuws is dat de minister deze complexiteit erkent en niet overhaast wil handelen. Dat juichen wij zeer toe. Dat biedt ruimte om met de betrokken partijen de discussie over nut en noodzaak van deze maatregel nog eens goed te voeren. Wij zijn dan wel tegenstander van een vorm van rekeningrijden voor alleen vrachtverkeer, maar als al het verkeer gaat betalen naar gebruik, zijn de effecten positief. Daar willen wij, onder voorwaarden, graag over meedenken.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder