07-02-2014  Het uitwisselen van informatie over afval kan voortaan veel gemakkelijker en efficiënter door de invoering van de open standaard EBA. De besparingen voor het bedrijfsleven lopen in de miljoenen.

Schakels

Jaarlijks worden er miljoenen papieren en digitale begeleidingsbrieven gebruikt bij het transport van afvalstoffen. De informatie op deze brieven wordt voortdurend tussen de verschillende schakels heen en weer verstuurd. Omdat dit met vele verschillende softwaresystemen gebeurt, kosten het veel tijd en geld om berichten te lezen en te verwerken.

Standaard

Om de informatiestromen tussen alle partijen in de afvalketen te standaardiseren is de open standaard EBA ontwikkeld. Hiermee kunnen verschillende schakels in de keten elektronisch en gestandaardiseerd informatie uitwisselen over het afval. Dit systeem leidt tot grotere efficiëntie en besparingen van naar schatting enkele miljoenen euro’s.

Inspanning

EBA is tot stand gekomen door de inspanning van een reeks organisaties, waaronder EVO en TLN. Dit in het kader naar het streven naar administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

De open standaard EBA is vrijdag gepresenteerd. De EBA en de bijbehorende specificaties zijn te downloaden op www.afval-eba.nl