06-09-2012  Uitzendkrachten moeten vanaf 2015 vanaf dag één in dezelfde salarisschaal zitten als hun collega’s in vaste dienst. Dat hebben vakbonden en de branchevereniging voor uitzendondernemingen (ABU) onlangs vastgelegd in een principeakkoord voor een nieuwe cao.

Nu is het nog zo dat de ABU cao de keuze aan het uitzendbureau laat of gedurende de eerste 26 weken van een plaatsing de beloningsregeling uit de ABU cao wordt toegepast, of de inlenersbeloning, die dan geldt vanaf dag één. Vanaf de 27ste week is de inlenersbeloning in ieder geval verplicht.

Onder de inlenersbeloning wordt verstaan: de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of cao.

  • Onder de inlenersbeloning vallen de volgende aspecten:
  • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
  • ATV / ADV
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
  • Onkostenvergoedingen
  • Periodieken

Uitwerking

De nieuwe cao voor uitzendkrachten waarin de afspraak staat, gaat in op 5 november 2012 en heeft een looptijd van vijf jaar. 

De komende tijd gebruiken de bonden en de werkgevers om het principeakkoord voor de nieuwe cao verder uit te werken. Ter overbrugging van deze periode is een verlenging van de huidige cao afgesproken van drie maanden.

NBBU 

Binnen de cao voor uitzendkrachten van de brancheorganisatie van uitzendbureaus NBBU werd de inlenersbeloning overigens al vanaf dag één gehanteerd.