11-04-2013  De Europese Raad (lidstaten), het Europees Parlement en Europese Commissie zijn er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een tekst voor de nieuwe Europese douanewetgeving Union Customs Code (UCC). De tekst zou op 22 mei aan het Parlement worden voorgelegd voor een stemming.

Overeenstemming

Dat betekent dat de Commissie nu wetgeving moet voorbereiden om te voorkomen dat eerdere voorstellen voor Europese wetgeving automatisch in werking treden. Daarna moet op voorstel van de Europese Commissie alsnog worden geprobeerd overeenstemming te bereiken tussen alle betrokkenen. Deze ontwikkeling houdt in dat de invoering van de nieuwe douanewetgeving vertraging oploopt.

Modern grensoverschrijdend goederenverkeer

EVO heeft al eerder duidelijk gemaakt dat de voorstellen zoals ze in de UCC zijn neergelegd niet tegemoetkomen aan de behoeften van modern grensoverschrijdend goederenverkeer. Zo wordt maar weinig gebruikgemaakt van gegevens die in de bedrijfsadministratie zijn vastgelegd en wordt er meer dan nu per transactie gecontroleerd.

Teleurstellend

Ook wijzigingen op het terrein van douanewaarde en garantiestelling pakken negatief uit. Na alle investeringen die bedrijven hebben gedaan in bijvoorbeeld een AEO-certificaat is dit teleurstellend, aldus EVO.

Wensen bedrijfsleven

ESC en Europro hebben al contact opgenomen met overige Europese belangenbehartigingsorganisaties om samen te bekijken of dit uitstel kan worden gebruikt om alsnog een aantal wensen van het bedrijfsleven in de nieuwe douaneregelgeving te realiseren.