Update 26-04-2013, 16.09 uur  De blokkades van verschillende sluizen en vaarwegen in België zijn ten einde. Dit meldt de Belgische verladersorganisatie OTM. De binnenscheepvaart heeft na uitgebreid overleg met staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet en verschillende toezeggingen van diens kant, besloten een einde aan de blokkades te maken.

Het bestuur van OTM heeft, na overleg met de Nederlandse zusterorganisatie EVO waar tussentijds steeds overleg mee werd gepleegd, n de overheden aangeschreven en dank uitgesproken dat de onderhandelingen tot een goed resultaat hebben geleid.

Update 25-04-2013, 16.50 uur  In Antwerpen zijn de actievoerende binnenschippers donderdag akkoord gegaan met het protocolakkoord dat woensdagavond werd afgesproken. ‘De verstoringen van het scheepvaartverkeer zijn afgelopen’, stelt de beroepsorganisatie Ons Recht/Notre Droit.

Het protocolakkoord dat woensdagavond werd afgesloten tussen de drie bevoegde ministers, de acht schippersorganisaties en hun koepelfederaties is na een overleg met de schippers zelf donderdagmiddag in Antwerpen goedgekeurd. Dat meldt VRT en wordt bevestigd door de voorzitter van beroepsorganisatie Ons Recht/Notre Droit. De prikacties, met verstoringen van het scheepvaartverkeer, zijn volgens hem intussen stopgezet. 

Update 25-04-2013, 14.10 uur Volgens de actieleider bij het Volkerak betekent het akkoord dat in België is bereikt, niet dat de dertig schepen die daar nu liggen, zullen gaan varen. Dit meldt BN De Stem. De actieleider vindt dat ook de Nederlandse overheid hardere toezeggingen moet doen om de sector te redden.

Update 25-04-2013, 10.30 uur De Belgische krant De Morgen meldt dat het scheepvaartverkeer in Merelbeke, Evergem en aan het Straatsburgdok (Antwerpen) weer op gang komt nadat binnenschippers hun acties tijdelijk hebben stopgezet. Dat is vernomen bij de waterwegbeheerders.

Update 25-04-2013, 9.15 uur  De sluis in Evergem bij Gent is weer open als gevolg van een kort geding, aangespannen door een Nederlandse schipper. Bij voortgezette sluiting was er een dwangsom van 800 euro per uur aangezegd per schipper. De rest is nog steeds geblokkeerd en de gesprekken c.q. consultaties hebben nog geen finaal resultaat opgeleverd.

Akkoord in België

Er is een akkoord tussen de vertegenwoordigers van de verschillende Belgische ministeries en de acht schippersverenigingen en hun koepelorganisatie. De inhoud van het protocolakkoord wordt nu verdedigd in de sector om vandaag zover te komen dat de acties worden geschorst. De overheid maakt zich sterk het opgestarte dossier verder op te volgen in ruil voor het schorsen van de acties. Beide partijen hebben dit protocolakkoord ondertekend in aanwezigheid van minister Hilde Crevits en staatssecretaris Melchior Wathelet. Laatstgenoemde en de verschillende Belgische gewestministers hebben de actievoerders ook beloofd als bemiddelaar op te treden tussen de sector en de industrie.


Update 24-04-2013, 17.15 uur  De sluis op de Leie in Sint-Baafs-Vijve wordt sinds woensdagochtend 9.30 uur tijdelijk gestremd door binnenschippers. Dat zegt waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV. In Evergem, Merelbeke, Antwerpen, Kain (Doornik) en Luik zijn nog steeds acties gaande.

Evergem, Merelbeke en Straatsburgdok

In Evergem wordt enkel tankvaart doorgelaten, daar lagen woensdagochtend 31 afvarende en 9 opvarende schepen te wachten. In Merelbeke lagen zeven schepen in afvaart. Opvarend transport kan wel. Het Straatsburgdok (Antwerpen) is sinds 8.00 uur volledig gestremd, tussen 6.00 uur en 8.00 uur was varen wel mogelijk.

Overleg in Brussel

Sinds 9.00 uur wordt in Brussel overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van de drie kabinetten, acht schippersverenigingen en hun koepelorganisatie. De vergadering was om 12.00 uur nog niet afgelopen.

Oproep

De Belgische staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet heeft de binnenschippers opgeroepen hun blokkades op te heffen. Hij start een procedure om van Europa een uitzondering te krijgen om bepaalde maatregelen voor de specifieke sector te starten, een initiatief dat Nederland volgens hem zal steunen.  Update 24-04-2013, ochtend  De blokkade van de Volkeraksluizen die gisteren werd aangekondigd, gaat niet door, meldt RTV Rijnmond dinsdagavond in een bericht. ‘De schippers zijn tevreden met de toezeggingen van verkeersminister Schultz en overleggen woensdag over vervolgstappen’.

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu zegt het ‘te zullen betreuren’ als Nederlandse binnenvaartschippers naar analogie met de Belgische collega's overgaan tot acties. Volgens Schultz raken de schippers met de acties vooral hun eigen sector. Volgens haar is inmiddels voldaan aan de eis van de Belgische actievoerders, namelijk om de crisis in de binnenvaart in Brussel onder de aandacht te brengen.

Overleg

Schultz heeft maandag overleg gepleegd met de Nederlandse binnenvaartsector. Daarbij werd afgesproken dat zo snel mogelijk een pakket maatregelen in Brussel op tafel wordt gelegd om de sector te helpen. Ook heeft ze gebeld met Belgische collega's om samen op te trekken. Schultz heeft verder haar Duitse ambtgenoot opgeroepen zich bij het overleg aan te sluiten.


23-04-2013  De prikacties aan verschillende sluizencomplexen in België gaan zeker door tot woensdag en worden uitgebreid naar Nederland en Noord-Frankrijk. Dat is vernomen bij de schippersvereniging Ons Recht/Notre Droit.

Een update van de acties in België en Frankrijk:

  • Zowel op de Seine-Scheldeverbinding als op de verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen, is een begin van actie merkbaar. In België gaan de prikacties door in Evergem, Merelbeke, Straatsburgdok (Antwerpen), Kain (Doornik) en Luik.
  • Tankvaart wordt voorlopig aan elke sluis nog doorgelaten. In Evergem wordt ander goederentransport tegengehouden, in Merelbeke wordt opwaarts verkeer van andere ladingen toegestaan. Aan het Straatsburgdok worden ook selectief andere goederenschepen doorgelaten.
  • Geladen schepen kunnen in beide richtingen door de sluis van Evergem. De actievoerders zeggen wel dat het de bedoeling is dat het om de laatste geladen reis gaat, ze vragen de schippers dus om geen nieuwe ladingen aan te nemen.
  • De wachthavens zijn bijna vol en ook in West-Vlaanderen zijn de gevolgen van de acties in de rest van het land voelbaar. Daar is onder meer de wachthaven van Sint-Baafs-Vijve vol.
  • Woensdag is er een overleg gepland van de Belgische staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet met een tijdelijke werkgroep. Daar wordt beslist om verder te gaan met acties of om ze te beëindigen.

Extra drukke wegen

Door de blokkadeacties van de binnenschippers schakelen vele bedrijven over op wegtransport. Dat stelt Voka Antwerpen-Waasland maandag in een persbericht. Voka waarschuwt voor extra drukte op de weg in en rond Antwerpen, ‘bovenop de drukte door werken op de E34’.

Bevoorrading in het gedrang

Door de acties komt de bevoorrading van bedrijven aan het Albertkanaal in het gedrang. Onder meer de elektriciteitscentrale van Langerlo (Genk) en bij Tessenderlo Chemie in Ham zoeken naar alternatieven om de productie niet te laten stilvallen. Ook bij de elektriciteitscentrale van E.ON in Langerlo doen zich bevoorradingsproblemen voor. Andere ondernemingen die hinder ondervinden zijn onder meer de distributiecentra van Nike, Scania, SKF en Power Tools.

Haven Genk lijdt iedere dag 25.000 euro schade. ‘We hebben schepen ingehuurd die we niet kunnen inzetten en moeten iedere dag 100 vrachtauto’s extra de baan opsturen’, aldus David Huybrechts van Haven Genk. ‘Als dit nog even duurt, staat weldra de hele E313 tussen Hasselt en Antwerpen stil door de files.’

Contraproductief

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits gaf maandagavond tijdens haar openingstoespraak in het nieuwe gebouw van Voka Oost-Vlaanderen toe dat de acties contraproductief worden, al benadrukte ze begrip te hebben voor de situatie van de binnenschippers. ‘De acties die op dit ogenblik plaatsvinden, botsen met het doel van de binnenvaart als betrouwbare vervoersmodus’, aldus Crevits.