Update brexit-dossier

Met onze Brexit whitepaper kun je met veertig concrete acties snel en eenvoudig toetsen of je alle benodigde maatregelen hebt getroffen

28-11-2019  In 2020 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) waarschijnlijk de Europese Unie (EU). De nieuwe deadline die is vastgesteld om te komen tot een deal, is 31 januari 2020. Als vóór deze datum het zogeheten terugtrekkingsakkoord niet door het Britse parlement én het Europees Parlement is goedgekeurd, is er sprake van een no-deal brexit per 1 februari 2020. Het vertrek van het VK uit de EU kan grote economische gevolgen hebben voor bedrijven, banen en de BV Nederland.

Op 17 oktober 2019 bereikten de EU en het VK een akkoord over de voorwaarden voor de uittreding van het VK uit de EU. Op 22 oktober stemde het Britse Lagerhuis (de Britse Tweede Kamer) ermee in om het voorlopige akkoord dat premier Boris Johnson met de EU had gesloten, in behandeling te nemen. Een aantal dagen later werd het Lagerhuis gevraagd een wetgevingstraject van enkele dagen goed te keuren, om de toenmalige deadline van 31 oktober 2019 te kunnen halen. Maar het Britse parlement ging daar niet mee akkoord. Ook dwong het parlement premier Johnson opnieuw uitstel bij de EU aan te vragen. Deze impasse resulteerde in nieuwe verkiezingen op donderdag 12 december 2019.

Inhoud terugtrekkingsakkoord

Naast afspraken over de (overgangs)termijnen bevat het terugtrekkingsakkoord afspraken over de rechten van EU-burgers in het VK en Britten in de EU. Voor hen verandert er voorlopig vrijwel niets. Ook zijn er afspraken gemaakt over hoeveel en hoelang de Britten meebetalen aan de Europese begroting. Tot slot is er ook een alternatieve oplossing beschreven voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Tijdlijn brexit

Voor de nieuw gekozen Britse volksvertegenwoordigers zal de uitdaging zijn om voor 31 januari 2020 het wetgevingstraject over het terugtrekkingsakkoord af te ronden. Als het nieuwe Britse Lagerhuis daarin slaagt en het Europees Parlement ook akkoord gaat, wordt een no-deal brexit voorkomen. Er zal dan sprake zijn van een overgangsperiode tot 31 december 2020, waarbij er tot die tijd vrijwel niets verandert.

Bovendien bestaat dan de mogelijkheid dat de overgangsperiode eenmalig met twee jaar - dus tot 31 december 2022 - wordt verlengd; mits deze verlenging vóór 1 juli 2020 wordt aangevraagd. Doel van deze overgangsperiode is meer tijd vrij te maken voor de onderhandelingen over een nieuwe economische relatie tussen de EU en het VK in de vorm van een vrijhandelsakkoord. Daarnaast moeten er talrijke andere samenwerkingsafspraken worden gemaakt omdat die voorheen in de EU geregeld waren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken over databeheer, transport en veiligheid.

Voorbereiden no-deal blijft noodzakelijk

Helaas weet niemand welke scenario’s nog voor ons liggen na 12 december aanstaande. We hebben immers geen beschikking over een glazen bol en de politiek blijft ons verrassen. Wij adviseren dan ook door te gaan met je voorbereidingen op een no-deal brexit. Met onze Brexit whitepaper kun je met veertig concrete acties snel en eenvoudig toetsen of je alle benodigde maatregelen hebt getroffen.

brexit

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder