30-10-2014  De Europese commissie heeft de EU-lijst van ‘dual-use’-goederen bijgewerkt. Het gaat daarbij om  goederen, software en technologie die worden gebruikt voor civiele doeleinden, maar ook een militaire toepassingen kunnen hebben.

De lijst van dual-use goederen (bijlage I bij Verordening (EG) nr 428/2009) wordt naar alle waarschijnlijkheid op 400 plaatsen gewijzigd. Het gaat daarbij vooral om:

  • wijzigingen in de technische parameters voor onderdelen van een kernreactor, zoals frequentiewisselaars
  • nieuwe controles op bepaalde chemische stoffen
  • nieuwe controles op elektronica en computers, telecommunicatie- en informatiebeveiligingsapparatuur, sensoren en lasers, ruimtevaart en voortstuwing, koolmonoxidelasers en hydro-akoestische sensoren.

Met de bijgewerkte lijst wordt rekening gehouden met de meest recente commerciële en technologische ontwikkelingen en de concurrentiepositie van Europese bedrijven. Europa hanteert deze lijst om de uitvoer, doorvoer en tussenhandel van ‘dual-use’-goederen te reguleren, om zo te voorkomen dat producten in verkeerde handen vallen. De EU voldoet hiermee aan internationale verdragen.

De verordening is voorgelegd aan het Europees Parlement en de Europese Raad. Zij moeten hiermee nog akkoord gaan. Als er geen bezwaren zijn, kan de verordening binnen twee maanden in werking treden.