29-10-2015  Het vracht- en bestelverkeer in de regio Utrecht wordt gefilmd tijdens de ochtendspitsen van maandag 2 november tot en met vrijdag 6 november.

Midden-Nederland Bereikbaar gebruikt de filmbeelden om spitsmijden te bevorderen. Midden-Nederland Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen onder meer het ministerie van Infrastructuur & Milieu, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, de gemeenten Utrecht en Amersfoort en het bedrijfsleven, waaronder EVO.  

Logistiek makelaar

Er worden geen kentekens geregistreerd. Bedrijven die aan de hand van de belettering op het voertuig herkenbaar zijn, wordt om medewerking gevraagd. Vervolgens gaat een logistiek makelaar met de meest waargenomen bedrijven in gesprek. Samen bedenken ze opties of, en zo ja hoe, het transport buiten de spits kan plaatsvinden. Zodoende wordt de reistijd voor alle weggebruikers verkort.

Locaties

Er wordt gefilmd op de toegangswegen naar het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide en naar het centrum van Utrecht:

  • Lageweideslag - tussen de Ruimteweg en de Niels Bohrweg
  • Plutoniumweg - tussen de A2 en de Atoomweg
  • Weg der Verenigde Naties - tussen 24 Oktoberplein en de Overste den Oudenlaan
  • Europalaan - tussen Europaplein en Koeriersterlaan
  • Kardinaal de Jongweg - tussen Oosterspoorbaan en de J. van Galenstraat
  • Rubenslaan - tussen de Adriaen van Ostadelaan en de Burgemeester Fockema Andreaelaan

Port of Utrecht

EVO heeft samen met andere partijen in 2013 het samenwerkingsverband Port of Utrecht (PoU) opgericht met als doel: duurzaam en efficiënt goederenvervoer. Uit een toekomstverkenning in opdracht van PoU blijkt dat ondernemers wel verbeteringen willen doorvoeren, maar niet altijd weten hoe. Hiermee gaat de logistiek makelaar aan de slag.