01-08-2011 Utrecht heeft opdracht gegeven voor de bouw van een multifunctioneel, elektrisch aangedreven schip dat het werk van de bestaande vuilnisboot gaat overnemen. Het nieuwe vrachtschip vaart vanaf april 2012 zeven dagen per week voor al het vervoer over water van en naar de binnenstad van Utrecht.

Het 'multi purpose vessel'met een lengte van is 16 meter en een breedte van ruim 4 meter,heeft meer mogelijkheden dan de huidige vuilnisboot: aan boord kliko's legen, tegelijk glas, papier en restafval meenemen en extreem lange of zware vracht vervoeren.

Waar bij de oude boot het restafval los of in vuilniszakken in het open ruim wordt gestort, werkt het nieuwe schip met kliko's. Met dezelfde hefboomtechniek als op vuilnisauto's worden deze geleegd in afvalcontainers.

In het schip is ook ruimte voor 26 rolcontainers of 24 koel-/vriescontainers. Met een elektrisch aangedreven kraan kan de boot ook vracht van en naar straatniveau in en uit de boot takelen. De accu laadt ‘s nachts op voor de volgende dag.

Vuyk Engineering uit Rotterdam is verantwoordelijk voor het ontwerp, scheepswerf Bocxe uit Delft neemt de bouw voor haar rekening.

De extra kosten voor de elektrische aandrijving zijn mede gefinancierd uit het Actieplan Goederenvervoer van de gemeente Utrecht. Europese subsidie krijgt Utrecht via het project Connecting Citizen Ports 21. De Provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en de gemeente Nieuwegein werken hierin samen met binnenhavens in België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Het ontwerp kan voor deze steden als voorbeeld dienen voor het vervoeren van goederen in historische binnensteden.