05-06-2014  Utrecht beschikt sinds kort over een spiegelafstelplaats op de Atoomweg tegenover de Kernkade op industrieterrein Lage Weide. Sinds maandag 2 juni kunnen chauffeurs van grote vrachtauto’s daar terecht om de spiegels goed af te stellen.

Vlakken en lijnen

De spiegelafstelplaats bestaat uit een parkeerplaats met ernaast een aantal vlakken en lijnen die de verplichte zichthoek van de spiegels laten zien. Met behulp van deze lijnen kan de chauffeur de rechter zijspiegel zo afstellen dat aan alle voorschriften is voldaan. Hiermee kunnen ongevallen worden voorkomen.

Veiligheid

De spiegelafstelplaats is aangelegd door de gemeente Utrecht als resultaat van de afspraken met EVO en TLN over wederzijdse inspanningen om het vrachtverkeer op deze route te verminderen en de veiligheid te bevorderen.